Typické použití GSM brány Signamax

14.6.2010
Přátelské ovládání, funkční vlastnosti i jednoduché nastavení, to vše představuje zařízení Voip brána Signamax 065-9066.
Toto sofistikované zařízení umožňuje jednoduché propojení sítě GSM a sítě LAN/WAN.

Možnosti nasazení VOIP brány

Typické nasazení

Brána je určena k propojení sítě GSM a vnitropodnikové sítě, bez ohledu na rozlehlost sítě. Univerzálnost přístroje spočívá i v podpoře dvou nejrozšířenějších VoIP protokolů – H.323 a SIP. Obdobné je to i s podporou kodeků, je možné zvolit z následujících kodeků G.711 a-law a u-law, G.723, G.729a a G.729b. Díky pokročilé technologii kódování hovoru dosahují kvalita hovoru i přenosová náročnost velmi dobrých vlastností.

Zařízení je možné spravovat přes webového rozhraní, či za pomocí aplikace telnet. Nastavení přístroje není nikterak složité, nehledě k tomu, že velkou část má brána nastavena již od výroby. VoIP brána disponuje 2 kontekrory RJ11 Phone a Line. Phone je určen pro připojení analogového telefonního přístroje či vlastní pobočkové ústředny, konektor Line slouží k připojení telefonní linky od poskytovatele. Na zadní straně rovněž nalezneme výstup na anténu pozlaceným SMA-Male konektorem a slot na vložení SIM karty. V neposlední řadě zde nalezneme i konektor RJ45 pro připojení k LAN/WAN síti.

Pro prvotní nastavení doporučuji použít zdařilé webové rozhraní. Postup je následovný:
   • Bránu připojte do vaší sítě (možné přímé propojení s PC), výchozí nastavená IP adresa je 192.168.1.1, je tedy nutné mít nastavenou adresu z tohoto rozsahu.
   • Spusťte webový prohlížeč, zadejte 192.168.1.1, přihlašovací údaje jsou „admin“ a „admin“

Po přihlášení by mělo být k dispozici výše uvedené menu.

Propracované webové rozhraní umožňuje skutečně detailní nastavení zařízení. Od běžných parametrů nastavení provozu, použitý VoIP protokol, přes volitelné vlastnosti zvyšující zabezpečení ústředny a vlastní sítě, až po vlastnoručně definovaná omezení.

Brána rovněž umožňuje pokročilé řízení hovoru. Na základě prefixu volaného čísla můžeme rozhodnout, zda bude hovor realizován přes GSM rozhraní, či PSTN.
Příkladem je hovor realizovaný přes rozhraní Phone (pevný telefon, či pobočková ústředna), kde volím číslo 2123456. Hovor bude realizován přes připojenou pevnou linku (rozhraní Line). V druhé případě při volbě čísla 607123456, resp. 7x, 8x a 420x bude hovor realizován skrz GSM síť. X zde představuje masku pro jakékoli následující číslo.

GSM Setup:
   PSTN Dialplan : 2x
   GSM Dialplan: 6x, 7x, 8x, 420x

Zabezpečení vnitropodnikové sítě lze provézt i blokováním/povolením hovorů směřujících z GSM do VoIP, či naopak. Příjde-li hovor ze sítě GSM, brána se podívá, zda dané číslo má oprávnění provést další volbu, která již bude směřována na konkrétní VoIP telefon. Obdobné je to v opačném směru. Ve výchozím nastavení nejsou zavedena žádná omezení, proto se nemusíte obávat, že by hovor nebyl uskutečněn.

Další výhodou ústředny je možnost využití dvou SIP účtů. Jeden pro rozhraní Phone a druhý pro rozhraní GSM. Přístup k těmto účtům je zabezpečen přihlašováním s podporou šifrování MD5.
Společností je kladen velký důraz na spolehlivost a plnou funkčnost brány, proto zde jsou zavedeny funkce monitorující činnost zařízení. K dispozici máme např. funkci Watchdog. V případě, že z jakéhokoli důvodu dojde k výpadku brány, či nedostupnosti, watchdog provede restart a obnovení činnosti brány.

Při hodnocení je nutné se podívat i na využitelnost zařízení v praxi. Díky vlastnostem síťového rozhraní, zařízení nemusí zůstat ve vnitropodnikové síti a může být značně předsunuto směrem k Internetu. Rozhraní dovoluje nastavit jak statické, tak dynamické přidělení IP adresy. Také je zde podpora přímé komunikace přes PPPoE. Zejména v kombinaci s veřejným SIP účtem se nám nabízí možnost komunikovat takřka po celém světě za minimální náklady, bez ztráty komfortu mobility, či za cenu zhoršení kvality. Tento malý zázrak v kombinaci s velmi příznivou pořizovací cenou vytváří konkurenci skutečné vrásky na tváři.