Certifikáty a osvědčení

Intelek je držitelem certifikátů RiT partner, Breezecom partner, je členem Asociace provozovatelů veřejných telekomunikačních sítí a je pojištěný k odpovědnosti za výrobek.

Osvědčení o plnění povinnosti zajištění zpětného odběru a využití odpadu z obalů
Společnost INTELEK prohlašuje, že má uzavřenou Smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM, a.s. a je zapojena do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem EK-F06030601. Náš certifikát o registraci můžete získat ZDE.

Osvědčení o plnění povinností odděleného sběru, zpětného oběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu a jeho financování
Společnost INTELEK prohlašuje, že má uzavřenou Smlouvu o zajištění povinností odděleného sběru, zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu a jeho financování se společností ASEKOL s.r.o. Naše potvrzení o registraci můžete získat ZDE.

Osvědčení o zřízení místa zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů, kterou společnost INTELEK uzavřela se společností ECOBAT s.r.o. Osvědčení můžete získat ZDE.


Jednotlivé certifikáty: