Zpracování odpadu

Prohlášení o zpracování odpadu

Společnost INTELEK spol. s r.o. se sídlem Ericha Roučky 1291/4, Černovice, 627 00 Brno, IČ: 49446118 (dále také jako „MY“), zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 12338, Vás informuje o zpracování odpadu.

Tímto prohlašujeme, že řádně plníme povinnosti zajištění zpětného odběru a využití obalů odděleného sběru, zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu vyplývajících ze zákona č. 185/2001 Sb. zákon o odpadech a zákona č. 477/2001 Sb. zákon o obalech.

Dále prohlašujeme že:
1. Máme uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM a.s., jsme zapojeni do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem EK-F06030601. Plníme tak své povinnosti zajistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů způsobem dle § 13 odst. 1 písm c) zákona č. 477/2001 Sb., o obalech.

2. Plníme své povinnosti, které jsou stanoveny výrobcům elektrozařízení pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím kolektivního systému ASEKOL a.s., a to v následujících skupinách:

  Skupina
  Název skupiny
  Kolektivní systém
  1
  Zařízení pro tepelnou výměnu
  NE
  2
  Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše větší než 100 cm²
  ANO
  3
  Světelné zdroje
  NE
  4
  Velká zařízení (vyjma solárních panelů)
  NE
  5
  Malá zařízení
  ANO
  6
  Malá zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení
  ANO


3. Plníme své povinnosti vyplývající se zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve znění pozdějších předpisů, týkající se přenosných baterií a akumulátorů a to uzavřením smlouvy o zajištění plnění povinnosti zpětného odběru přenosných baterií nebo akumulátorů, zpracování a materiálového využití odpadních přenosných baterií nebo akumulátorů (smlouva o společném plnění) dle § 31k odstavce 1 písmene c) a § 31n se společností ECOBAT s.r.o..

Jednotlivé certifikáty jsou ke stažení zde.

Prohlášení o odpadech je k dispozici ke stažení ve formátu pdf zde.