Zpracování odpadu

Prohlášení o zpracování odpadu

Společnost INTELEK.CZ s.r.o. se sídlem Olivova 2096/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 14089459 (dále také jako „MY“), zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 360411, Vás informuje o zpracování odpadu.

Tímto prohlašujeme, že řádně plníme povinnosti zajištění zpětného odběru a využití obalů odděleného sběru, zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu vyplývajících ze zákona č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností a zákona č. 477/2001 Sb. o obalech.

Dále prohlašujeme že:
1. Máme uzavřenou smlouvu o sdruženém plnění se společností EKO-KOM a.s., jsme zapojeni do Systému sdruženého plnění EKO-KOM pod klientským číslem EK-F06030601. Plníme tak své povinnosti zajistit zpětný odběr a využití odpadu z obalů způsobem dle § 13 odst. 1 písm c) zákona č. 477/2001 Sb., o obalech.

2. Plníme své povinnosti, vyplývající ze zákona č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností, týkající se přenosných baterií a akumulátorů a to uzavřením smlouvy o zajištění plnění povinnosti zpětného odběru přenosných baterií nebo akumulátorů, zpracování a materiálového využití odpadních přenosných baterií nebo akumulátorů (smlouva o společném plnění) dle § 9 písm. b) a § 90 se společností ECOBAT s.r.o.

3. Plníme své povinnosti, které jsou stanoveny výrobcům elektrozařízení pro oddělený sběr, zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu zákonem č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, prostřednictvím kolektivního systému ASEKOL a.s., a to v následujících skupinách:

  Skupina
  Název skupiny
  Kolektivní systém
  1
  Zařízení pro tepelnou výměnu
  NE
  2
  Obrazovky, monitory a zařízení obsahující obrazovky o ploše větší než 100 cm²
  ANO
  3
  Světelné zdroje
  NE
  4a
  Velká zařízení, jejichž kterýkoli vnější rozměr přesahuje 50 cm, kromě solárních panelů
  ANO
  4b
  Solární panely
  NE
  5
  Malá zařízení, jejichž žádný vnější rozměr nepřesahuje 50 cm
  ANO
  6
  Malá zařízení informačních technologií a telekomunikačních zařízení
  ANO


Jednotlivé certifikáty jsou ke stažení zde.

Prohlášení o odpadech je k dispozici ke stažení ve formátu pdf zde.