Ochrana údajů

Ochrana údajů

Provozovatelem tohoto serveru je společnost INTELEK, spol. s r.o., která se zavazuje k níže uvedenému:

Copyright
Tento server je jak v části, tak v celku autorským dílem. Všechna práva vyhrazena. Veškeré materiály jsou majetkem provozovatele. Žádná část tohoto webu (obrázky, texty, popisy, parametry, obchodní podmínky ani další části serveru), není-li uvedeno jinak, nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovného souhlasu provozovatele. Názvy a označení výrobků, služeb, společností a firem mohou být registrovanými obchodními známkami jejích příslušných vlastníků.

Údaje
Všechny údaje jsou uchovávány v souladu s platnými zákony ČR. Údaje nejsou předávány žádné třetí straně mimo smluvní přepravce, kterým jsou předány informace jen v rozsahu nutném k bezproblémovému doručení zásilek. Údaje o nákupech a chování zákazníků budou využity pouze pro zákonné potřeby provozovatele serveru. Všechna data jsou zabezpečena proti zneužití a jsou umístěna na serverech společnosti, které nejsou využívány žádným jiným subjektem. Na přání zákazníka provozovatel vymaže poskytnuté údaje a uchová pouze údaje pro potřeby účetnictví, tj. dle zákona č. 563/1991 Sb.

Odpovědnost za informace
Provozovatel se zříká odpovědnosti za věcné a technické nepřesnosti či chyby. Provozovatel si vyhrazuje právo na změny a úpravy bez předchozího upozornění. Provozovatel nenese vůči jiným subjektům odpovědnost za přímé i nepřímé následky škod, vzniklé použitím informací, získaných prostřednictvím provozovaného serveru. Provozovatel v žádném případě nenese následky ušlého zisku a vzniklých nákladů provozem nebo ukončením či přerušením činnosti.