Důležité kontakty
Objednávky
+420 533 338 888
Technická
podpora
Reklamace
+420 533 338 899

Aktivní FTTx sítě na produktech Maipu

14.10.2010
Rozmach FTTx sítí je již delší dobu nejen prognózou analytických společností, ale opravdovou skutečností a každodenním chlebem většiny ISP. Proto jsme připravili toto stručné doporučení, které Vám ukazuje reálné FTTx sítě na produktech Maipu. Jde o doporučení vhodných produktů a jejich topologie včetně zajímavých funkcí, které usnadní orientaci v širokém portfoliu produktů a protokolů a může Vám sloužit jako vzor pro budování FTTx sítě.
Společnost INTELEK, spol. s r.o. jako VAD distributor Maipu produktů často konzultuje se svými partnery jejich problémy a potřeby nejen při výstavbě FTTx sítí. Velmi často naši zákazníci uvažují nebo již staví některou z FTTx sítí a často ocení naše doporučení nebo zkušenosti z jiných instalací.

Pokud se zaměříme pouze na FTTx sítě, tak z celé řady možností jsou nejvíce preferované FTTB (Fiber To The Building) a FTTH (Fiber To The Home). Tento článek neslouží k rozboru, která topologie je vhodnější nebo lepší. Dle zkušeností našich zákazníků můžeme konstatovat, že každá varianta má své výhody i nevýhody a většinou rozhodně osobní preference jednotlivých provozovatelů sítě než drtivé technické argumenty. Pasivní optické sítě jsou také další alternativou, ale stále více na papíře než v reálných instalacích. Tento typ optických sítí je spíše nasazován velkými operátory, kterým tento článek není primárně určen.

První a více nasazovaná varianta je FTTB. Jde tedy o optické páteřní sítě zakončené nejčastěji v jednotlivých bytových domech, kde jsou lokální rozvody k jednotlivým zákazníkům prováděny metalickými kabely.
Síť poskytovatele začíná tzv. Access switchem, který zajistí připojení koncových zákazníků po metalické kabeláži a následnou konverzi na optickou páteř. Přístupový switch je i v dnešní době většinou 100Mbps, ale občas se objevují i instalace, kde jsou nasazovány 1Gbps přístupové switche. Na tento prvek jsou kladeny mnohé požadavky, ale prioritou je často pouze cena. To sebou nese skryté problémy a náklady s tím spojené. Často jsou voleny nejlevnější dostupná řešení, které na první pohled plně dostačují, ale v reálném nasazení velmi brzo narazíte na jejich HW limity a začíná klasické kolečko hledání nových fw, složité speciální konfigurace a nakonec ústup od sofistikovaných služeb jako je IPTV atd. Hodně našich partnerů vyzkoušelo několik řešení od různých výrobců a trávili hodiny svého času testováním, které často nevedlo ke zdárnému výsledku. Proto doporučujeme zvolit řešení, kde není nutné dlouho testovat, zda vůbec prvek splňuje to co píše v DS, ale lze jej rovnou nasadit do sítě a těžit ze všech funkcí, které nabízí.

Mezi 100Mbps Access switche v portfoliu Maipu zcela jistě patří řada S3100, která nabízí L2 switche s plným managementem (CLI, Telnet, SNMP, HTTP) a plnou podporou multicastového provozu - tedy i IPTV. Switche této řady jsou plně vybaveny pro nasazení všech služeb a HW je dimenzován pro propustnosti nutné v přístupových sítích. Toto je velmi důležité pro další rozvoj vašich služeb, které nemusí dnes zahrnovat kompletní triple play služby, ale navržením sítě pro tyto služby již dnes, Vám ušetří nemalé finanční náklady. Řada S3100 je v portfoliu Maipu produktů jedna z nejnižších, ale to neznamená, že by byla pro toto nasazení nedostatečná. Právě naopak, switche této řady podporují IPv4 i IPv6, mají široké možnosti konfigurace zabezpečení a QoS a samozřejmě plnou podporu 4k VLAN a multicastu na L2 - tedy IGMPMVR. Prvky řady S3100 mají 100Mbps přístupové porty v počtu od 8 do 48 portů a tzv. uplink 1G Combo porty - od jednoho až po čtyři 1G Combo porty. Díky vícero typům jste schopni s "jedním" řešením obsloužit různě veliké instalace. Dále je možné na propojení s páteřní sítí využít i tzv. kruhování (díky 2 nebo 4 uplink portům) a zajistit tak vysokou stabilitu vaší sítě. Tyto přístupové switche je možné dodat i s PoE napájením dle 802.3af a napájet tak i případné IP telefony přímo u zákazníků. Některé typy řady S3100 jsou pro názornost zobrazeny níže.
S3100-9TC-AC

S3100-26TC-AC

S3100-52TC-AC


V případě FTTB sítě s 1Gbps až k zákazníkovi je ideální řešení pro access switch Maipu řada S3200, která obsahuje plně 1G řešení s 20 nebo 44 přístupovými porty 10/100/1000Mbps a 4x 1G Combo porty pro propojení s vaší páteřní sítí. Jde o velmi výkonné L2 switche s plnou podporou QoS, VLAN i zabezpečením. Kompletní možnosti správy jsou u takového řešení samozřejmostí a podporují tedy SHELL, Telnet, SSH, HTTP i SNMP. I toto 1G access řešení musí splňovat požadavek na podporu multicastového provozu a tedy nasazení IPTV. Velmi propracovaná je i ACL politika, která provozovateli sítě umožní zcela přesně definovat přístupovou politiku pro své zákazníky. Ukázka 1G přístupového switche řady S3200 je na obrázku níže.

S3200-26T-AC


Jako nadřazený - tzv. Agregační switch, doporučujeme využít unikátního řešení od Maipu a to produkt S3400-28GEF-xx (xx může být AC nebo DC dle typu napájení), který již zapadá do kategorie tzv. Metro switchů. Tento typ switche má celkem 28x1G SFP portů, které je možné využít pro připojení již zmíněných přístupových switchů řady S3100 nebo S3200. Tento switch je již L3 switch s plnou podporou Metro funkcí jako je EIPS (Ethernet ring protection protocol), což je 50ms kruh (pro srovnání RSTP je do 5s), OAM management dle 802.1ag, 802.3ah a E-LMI pro vyšší přehled o provozu na portech a mnoho dalších výhod pro provozovatele sítě. Jako užitečné se často jeví i podpora VPN spojení a samozřejmě plná podpora multicastu - IGMPv1/2/3, fast adding/leaving protokol, MVR, ACL a L3 směrování multicastu pomocí PIM protokolu. Mezi silné stránky patří i vysoká podpora zabezpečení a případných útoků v síti. L3 switch podporuje statické i dynamické routování jako je RIP, OSPF, BGP a další. Jako nemalá výhoda tohoto produktu je i vysoká hustota optických portů, kde všech 28x1G SFP je pouze v 1U. Tento typ switche může být dodán s AC nebo DC napájením.
¨
S3400-28GEF-AC

Pokud by jste potřebovali agregační switch s vícero porty nebo dokonce 10G uplinkem, tak Maipu nabízí vyšší řady L3 switchů, které mohou nabídnout 1U řešení s 2x10G uplinkem a 16x1G SFP + 8x1G Combo porty - produkt S4200-16GEF8GE2XGEF-AC, nebo již velká agregační šasí řešení začínající na 24x1G SFP a 2x10G až 768x1G SFP nebo desítky 10G portů - zde jde o produkty řad S3900S6800A. Vhodnost jednotlivých typů je již silně vázána na hustotu a topologii sítě a pro případné bližší konzultace kontaktujte naše obchodní nebo servisní oddělení.

S4200-16GEF8GE2XGEF-AC


S3900-24GEF2XGE-AC

S6800A (16-ti slotový šasí L3 core switch)

Tyto větší řešení již často slouží jako centrální řešení - tzv. Core, a nabízí celou řadu funkcí a především vysokou HW výkonnost a redundanci - zálohované napájení, zálohované řídící a přepínací jednotky atd. Podporují kompletní L3 funkcionality a 10G porty.

Pro druhý typ optických sítí, tedy FTTH nastává změna na přístupových přepínačích, kde musí být všechny porty optické. Je opět na volbě poskytovatele, zda vyžaduje 100M nebo 1G porty pro připojení koncových zákazníků, ale i v dnešní době stále převládají 100M FTTH sítě. Je to dáno nejen cenou především access přepínačů, ale samozřejmě i dostupností a cenou koncových zařízení - tzv. CPE nebo Home Gateway. Zde jsou v drtivé většině nasazovány prvky s podporou pouze 100M. Je na zvážení poskytovatele připojení, zda plánuje nasazení služeb, které budou vyžadovat kapacity nad 100M, což je na dlouhou dobu více než dostačující pro většinu aplikací. Na tyto plně optické přístupové prvky jsou kladeny stejné nároky jako u metalických kolegů a možná ještě vyšší z pohledu hustoty port vs. rozměry a spotřeba elektrické energie. I zde Maipu nabízí vhodná řešení jak pro 100M, tak pro 1G přístupové sítě.

Jako FTTH access plně optické řešení s 24 opt. porty pro 100M a 4x 1G Combo porty pro připojení do páteřní sítě je ideální Maipu switch S4100-28FC-AC. Někdy může být potřebné řešení, které kombinuje metalické i optické přístupové porty, kde může být ideální řešení nasazení S3400-8FET16FEF4GEF-xx, které kombinuje 8 metalických a 16 optických 100M přístupových portů a 4 optické 1G porty pro páteřní propojení. Výhodou produktů řad S4100S3400 je podpora Metro funkcí dle 802.1ag, 802.3ah, E-LMI a L3 protokoly jako je dynamické routování atd. Jde tedy o tzv. Metro L3 switche, což přináší širokou škálu vhodných funkcí a dává více možností při plánování a provozu takovéto sítě.

S4100-28FC-AC


S3400-8FET16FEF4GEF-DC

Pokud chcete provozovat FTTH s rychlostí 1G až ke koncovému zákazníkovi, pak jako přístupový switch doporučujeme typ S3400-28GEF-xx, který je popsán výše a v klasickém zařazení spadá spíše pod agregační switche.

Zbylé části sítě jsou stejné jako u FTTB sítí a rozhodující je především topologie sítě a potřebný počet optických portů v dané lokalitě. Tyto parametry jsou základní otázky, jejichž zodpovězení Vám napoví vhodné produktové řešení.

Pro výstavbu FTTx sítí nelze doporučit jedno konkrétní řešení, které by bylo vhodné pro všechny typy sítí, ale ve své podstatě jsou si velmi podobné a pokud zvolíte řešení od výrobce, který je schopen nabídnou prvky od přístupové až po páteřní síť, tak získáte na kvalitě i stabilitě Vaší sítě. Budete mít prvky, které mají shodnou správu, plnou kompatibilitu protokolů a zaručenou podporu od výrobce.