Správa uživatelských účtů

Organizace, která má povolen přístup do elektronického obchodu (o registraci více zde), má pro své zaměstnance přiděleny přihlašovací údaje (přihlašovací jméno a přihlašovací heslo). Jsem-li uživatel elektronického obchodu, musím tyto údaje zadat před každým přístupem do aplikace.

Rozlišujeme dva typy uživatelů:
Hide details for 1) Admin1) Admin
- každá organizace má přiděleného pouze jednoho admina (na požádání u INTELEKu lze admina změnit); admin má právo modifikovat údaje o organizaci, sezman uživatelů (zaměstnanci organizace) a seznam adres (fakturační nebo dodací adresy). Pokud již některý z potencionálních uživatelů v seznamu osob existuje, přidělí mu admin nejdříve přihlašovací jméno a po uložení údajů do systému, definuje i přihlašovací heslo uživatele. Jako admin za organizaci, mohu odstranit uživatele ze seznamu, kteří již nemají mít přístup do e-shopu - toto provedu funkcí odstranit.
Admin má právo měnit heslo kterémukoliv uživateli.
Pokud jsem admin za společnost, vidím informace v sekci Moje konfigurace, jak je uvedeno na obrázku níže:
Hide details for 2) Běžný uživatel2) Běžný uživatel
- běžný uživatel má právo změnit pouze své vlastní přihlašovací heslo.
Pokud jsem běžný uživatel za organizaci, vidím informace v sekci Moje konfigurace, jak je uvedeno na obrázku níže: