Poučení o zpracování osobních údajů

Poučení o zpracování osobních údajů

Obchodní společnost INTELEK spol. s r.o., IČ: 49446118, se sídlem Ericha Roučky 1291/4, Černovice, 627 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle C, vložka 12338 (dále jen „správce“) je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení“) oprávněna níže uvedeným způsobem zpracovávat vaše osobní údaje:
  - Jméno a příjmení;
  - Emailová adresa;
  - Dotaz, je-li osobním údajem.

Zpracování osobních údajů prováděno v souladu s platnými právními předpisy, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou, nebo za účelem umožnění komunikace a zaslání odpovědi na Vámi zaslaný dotaz. Uchování a zpracování osobních údajů bude za výše uvedeným účelem prováděno po dobu 5 let od zaslání zprávy prostřednictvím kontaktního formuláře.

Zpracování osobních údajů je prováděno společností INTELEK spol. s r.o., tedy správcem osobních údajů.
Zpracování osobních údajů budou dále provádět tito zpracovatelé:
  - daňová poradkyně, účetní a advokát
  - orgány finanční správy za účelem plnění daňových povinností správce
  - pracovníci FAU
  - policie ČR všech stupňů řízení, zejména pak útvar zvláštních činností
  - pracovníci rozvědky a kontrarozvědky, STB a její pokračovatelé
  - pracovníci české obchodní inspekce, inspektorát práce a inspektorát životního prostředí
  - celá řada dalších pracovníků státní správy a na ně přisátých společností
  Vezměte, prosíme, na vědomí, že dle obecného nařízení máte právo:
   - požadovat po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
   - požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
   - vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
   - požadovat po správci výmaz či omezení zpracování těchto osobních údajů,
   - na přenositelnost údajů,
   - vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
   - v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás: gdpr@pass.cz.

   PS: Raději se však obratťe na nás neboť jsme si jistí, že se nějak dohodneme. Jak jistě víte, všechno do čeho se míchají úředníci dopadne tristně pro všechny zúčastněné.

   Děkujeme za spolupráci