Jsem nový zákazník

Při registraci jako nový zákazník nejprve musím zadat IČ mé společnosti a pokračuji odkazem Registrovat.


Jestliže obdržím zprávu o tom, že zadané IČ v systému dodavatele již existuje, je velmi pravděpodobné, že je moje společnost již zaregistrována. Pak pokračuji podle pokynů zde.

Pokud IČ v systému dodavatele neexistuje, zobrazí se mi formulář pro zadání údajů o mé společnosti, které jsou rozděleny do čtyř kategorií
  • Sídlo společnosti
  • Údaje o uživateli (admin)
  • Fakturační adresa
  • Hlavní dodací adresa

Poslední dva údaje (Fakturační a Dodací adresa) jsou nepovinné, resp. mohou být označeny, že jsou shodné se sídlem společnosti. Jakmile dokončím vyplnění údajů o mé společnosti, pokračuji odkazem Registrovat.

Tímto mám proces registrace dokončený.

Při registraci se může mnou zadané přihlašovací jméno shodovat s již existujícím jménem v systému. V takovém případě mne systém o této skutečnosti informuje a pro mne to znamená vložit nové přihlašovací jméno odlišné od původně zadaného.

DŮLEŽITÉ: Uvědomuji si, že mé přihlašovací jméno a heslo jsou důvěrné informace a nikomu je nesděluji !!!

Dodavatel následně ve svém systému doplní další potřebné údaje a následně mne informuje o úspěšné, případně neúspěšné registraci. Pokud obdržím pozitivní odpověď týkající se mé registrace, mohu následně zahájit obchodní činnost v systému dodavatele.