Moje konfigurace

V části Moje kofigurace si mohu nastavit veškeré osobní a firemní údaje, přidat uživatele nebo adresu.
Pro každou položku v Mé konfiguraci si mohu zobrazit bublinkou nápovědu. Tuto nápovědu si zobrazím kliknutím na otazník za názvem.


Moje konfigurace se skládá ze čtyř hlavních bloků:
Hide details for 1) Blok s údaji o organizaci1) Blok s údaji o organizaci
  V případě, že jsem uživatel vedený jako Admin, mohu měnit údaje o registrované organizaci. Ostatní uživatelé nemohou měnit údaje o registrované organizaci, neboť ve svém profilu nevidí funkci Upravit.


  Potvrzení změny údajů provedu pomocí funkce Odeslat. V případě, že nechci měnit žádné údaje použiji funkci Zpět na firemní údaje, která mě přenese na hlavní výpis údajů o organizaci bez toho, aby se údaje uložily.
Hide details for 2) Blok s údaji o kreditu, splatnosti, platebních a dodacích podmínkách2) Blok s údaji o kreditu, splatnosti, platebních a dodacích podmínkách
  V první části bloku mohu vidět souhrnné informace o mém přiděleném kreditu (v případě, že budu chtít změnit výši kreditu nebo naopak získat kredit, kontaktuji svého obchodníka), aktuální stav kreditu (pomocí funkce Aktualizovat zjistím jeho současnou výši), neuhrazené faktury a faktury po splatnosti.
  V druhé části bloku vidím přednastavený způsob dopravy a platby za zboží.
Hide details for 3) Blok Seznam uživatelů3) Blok Seznam uživatelů
  V bloku vidím jednotlivé uživatele k registrované organizaci. Pouze jeden uživatel může být nastaven jako Admin, ostatní uživatelé si mohou měnit pouze vlastní přihlašovací heslo. Jako uživatel Admin mohu měnit veškeré údaje o registrovaných uživatelích (kromě jména, příjmení a přihlašovacího jména). Změnu údaju o uživateli provedu pomocí funkcí upravit a změnit heslo. Zobrazení zadaných údajů o uživateli získám pomocí funkce detail. Odstranění uživatele z eshopu provedu pomocí funkce odstranit.
  Přídat nového uživatele mohu pomocí funkce Přidat uživatele. V otevřeném okně vyplním potřebné údaje o novém uživateli. Uložení řádně a pravdivě vyplněných údajů provedu pomocí funkce Odeslat. V případě, že nechci vyplňovat žádné údaje, použiji funkci Zpět na firemní údaje, která mě přenese na hlavní výpis údajů o organizaci bez toho, aby se údaje uložily.

  Po uložení a vytvoření nového uživatele, není tento uživatel ihned aktivní. Plně aktivní bude teprve po jeho schválení obchodníkem na obchodním oddělení INTELEKu, což může učitou dobu trvat.
Hide details for 4) Blok Seznam adres4) Blok Seznam adres
  V této části mohu přidat novou adresu. Adresy může přidávat pouze uživatel vedený jako Admin, ostatní uživatelé mají možnost pouze adresu zobrazit pomocí funkce detail.
  Jako Admin mohu zadanou adresu upravit nebo pomocí funkce Přidat adresu zadat novou adresu. V otevřeném okně vyplním potřebné údaje o nové adrese. Uložení řádně a pravdivě vyplněných údajů provedu pomocí funkce Odeslat. V případě, že nechci vyplňovat žádné údaje, použiji funkci Zpět na firemní údaje, která mě přenese na hlavní výpis údajů o organizaci bez toho, aby se údaje uložily.

  Po uložení a vytvoření nového adresy, není tato adresa ihned aktivní. Plně aktivní bude teprve po jeho schválení obchodníkem na obchodním oddělení INTELEKu, což může určitou dobu trvat.


Upozornění:
Vytvořená adresa se automaticky nezačne nabízet při objednání zboží, je nutné si ji nejdříve pomocí funkce upravit nechat zobrazit.
V detailu zobrazené adresy pak mohu zaškrtnutím nastavit:

1) Povolit použití této adresy - musím zaškrtnout vždy, jinak nebude možné používat adresu jako doručovací (místo dodání zboží) nebo fakturační (adresa pro zaslaní faktury)
2) Nastavit adresu jako fakturační - tato adresa bude na dokladech nastavena jako fakturační a na ni bude zaslán daňový doklad (faktura)
3) Nastavit adresu jako hlavní dodací - na tuto adresu si mohu nechat zaslat objednané zboží (vedle adresy registrované organizace), součástí balení je dodací list s cenami

Uložení vyplněných údajů provedu pomocí funkce Odeslat. V případě, že nechci vyplňovat žádné údaje, použiji funkci Zpět na firemní údaje, která mě přenese na hlavní výpis údajů o organizaci bez toho, aby se údaje uložily.

Jako fakturační nebo hlavní dodací adresu mohu nastavit vždy pouze jednu adresu. V případě, že chci nastavit např. jinou fakturační adresu, musím u dosud užívané adresy zaškrtnout Zrušit nastavení této adresy jako fakturační (opět v detailu dané adresy) a u jiné adresy znovu zaškrtnout Nastavit jako fakturační adresu. Uložení vyplněných údajů provedu pomocí funkce Odeslat. V případě, že nechci vyplňovat žádné údaje, použiji funkci Zpět na firemní údaje, která mě přenese na hlavní výpis údajů o organizaci bez toho, aby se údaje uložily.