Důležité kontakty
Objednávky
+420 533 338 888
Technická
podpora
Reklamace
+420 533 338 899

Extricom LS-3000 - WiFi řešení pro náročné

1.2.2013
WiFi řešení pro nejnáročnější WiFi sítě je dnes již snadno dostupné a může to zvládnout každý. Stačí zvolit WiFi technologii 4. generace od Extricomu a ani nejrozsáhlejší WiFi síť již nebude nutné řešit s nějakým omezením nebo kompromisem! Díky unikátnímu WLAN kontroléru LS-3000 je nyní možné budovat WiFi sítě velikosti několika fotbalových hřišť a stále mít garantované parametry WiFi sítě včetně nejdůležitější - bezvýpadkové mobility WiFi klientů v celé síti. S LS-3000 pak může Extricom blanket WiFi síť být tvořena až 128 přístupovými body.
Extricom, výrobce profesionálních WiFi podnikových řešení, rozšířil nabídku svých WLAN kontrolérů/switchů o tzv. Large Scale switch - LS-3000. Tento unikátní WLAN switch je určen pro vytváření rozsáhlých blanket sítí pro až 128 přístupových bodů. Jeho hlavní funkcí je propojení krajních - tzv. Edge WLAN switchů Extricom, ke kterým jsou připojena vlastní WiFi AP. Veškerá konfigurace i správa sítě se tímto přesouvá z krajních switchů do jediného centrálního prvku v síti - našeho LS-3000.

Obr. 1: Centrální WLAN kontrolér - LS-3000

LS-3000 není pouze centrální management WiFi sítě, ale slouží jako centrální bod veškeré konfigurace i všech připojených WiFi klientů. Díky tomu je celá WiFi síť tvořena klidně až 8x Edge WLAN kontroléry a stále z pohledu WiFi klienta je to jedna ucelená blanket síť, tak jak ji známe z běžného provedení blanket sítí s jedním WLAN switchem - více o blanket technologii zde a zkušenosti z reálných sítí zde. Samozřejmostí zůstává možnost vytvoření až 4 oddělených blanket sítí, jako je tomu u samostatných WLAN switchů Extricom, a to na jedné/společné infrastruktuře (pouze volbou vhodného typu AP).

Obr. 2: Ukázka Large Scale sítě se čtyřmi blanket sítěmi

Hlavní výhoda při použití centrálního LS-3000 je především ve velmi snadném RF plánování i v sítích se 128 AP v rámci jedné lokality/instalace. Díky tomu, že při použití LS-3000 dochází opět k vytvoření jedné společné blanket sítě přes všechny podřízené Edge switche, tak pro celou síť je třeba nalézt pouze jediný volný kanál, který bude použit všemi AP v síti. Unikátní vlastnosti včetně patentované Interference-Free technologii, která zabraňuje rušení mezi AP i když používají stejný RF kanál, jsou zachovány i v takto rozsáhlé blanket síti. Tedy z pohledu všech WiFi klientů v síti se celá WiFi síť chová jako jedno velké AP, které má signál všude. Díky tomu je možné AP v síti rozmístit v dostatečné hustotě tak, aby bylo vždy zajištěno vysoce kvalitní rádiové pokrytí a tím i dosaženo garantované kapacity i pro nejnáročnější WiFi klienty. Dnes populární BYOD (Bring Your Own Device) jako jsou iPhony Apple i Android tablety apod., jsou z pohledu návrhu WiFi sítí velmi nároční WiFi klienti a vyžadují mnohem hustší rozmístění AP. Toto není u blanket sítí vůbec komplikací a právě jako jediná WiFi technologie je Extricom schopný tyto požadavky uspokojit bez skrytých kompromisů nebo omezení.

Důvod pro nasazení WiFi sítě Extricom v provedení "Large scale" je nejen garantovaná kapacita, ale především garantovaná spolehlivost i při plné mobilitě klientů. Ve WiFi sítích od Extricomu je již zcela běžné poskytovat AP-AP mobilitu bez výpadku spojení a dokonce bez zpoždění - 0ms roaming. Tato opět unikátní vlastnost Extricom řešení byla dříve omezena pouze na AP v rámci jednoho "standardního" WLAN kontroléru, který umožňoval připojit maximálně 32x AP. Pokud bylo pro pokrytí nutné použít více než zmiňovaných 32x AP, pak bylo nutné nasadit další WLAN kontrolér, který vytvořil samostatnou blanket síť pro další AP. Při přechodu klienta mezi těmito blankety již docházelo ke klasickému roamingu klientů, jak jej známe u ostatních WiFi řešení (výpadek spojení při přechodu mezi takovými kontroléry byl do 50ms). Pro většinu aplikací i WiFi sítí, takový výpadek nebyl nijak kritický a v praktickém použití ani postřehnutelný. Navíc k těmto přechodům docházelo pouze při přechodu klienta mezi AP spravovaných různými kontroléry - tedy například mezi některými patry při pokrytí vícepatrové budovy. Občas se již v minulosti objevovaly ale i sítě, kde byl jakýkoliv drobný výpadek nebo zpoždění velmi nepříjemný nebo dokonce zcela nežádoucí a to i když k němu docházelo jen v některých částech sítě (např. VoIP, AGV - Automated Guided Vehicles). Takové sítě jsou s postupem času stále běžnější a velmi často se objevují požadavky na garantovanou mobilitu v rámci celé rozsáhlé sítě. Právě proto Extricom vyvinul nadřazený switch - LS-3000. Ten je určen pro sjednocení až 8mi klasických Extricom WLAN kontrolérů a vytvoření jedné společné blanket sítě. V tomto provedení již není zpoždění nebo dokonce výpadek spojení nejen při přechodu mezi AP pod jedním WLAN switchem, ale kompletně v celé síti, tedy i při přechodu klienta mezi AP připojených do různých Edge WLAN switchů. Jde tedy o jediné řešení na trhu WiFi sítí, které garantuje bezvýpadkovou mobilitu libovolných WiFi zařízení v rámci celé sítě (max. 128x AP). Taková síť může běžně pokrývat oblast až o velikosti několika fotbalových hřišť (klidně i 100.000m2). S rozvojem mobilních řešení a služeb v rámci podnikových sítí se stává otázka garantované stability spojení mobilních uživatelů prioritou číslo jedna a právě Extricom LS-3000 je na tuto potřebu tou správnou odpovědí.

Největší rozmach je nyní především v oblasti výroby a skladového hospodářství, kde on-line spojení je nutností a často přechází až do automatizovaného provozu, kde jakýkoliv výpadek může být zcela kritický. Mezi další typické segmenty s kritickou potřebou garantované mobility patří nemocnice. Dále tyto unikátní vlastnosti mohou ocenit v libovolné WiFi síti, kde je nutné pokrýt větší prostory - Hotely a hotelové resorty, univerzity a celé univerzitní kampusy nebo i jiné sítě, kde se musí na svoji WiFi síť spolehnout.

Co je vlastně nutné pro nějakou "Large Scale" síť? V praxi jde o to samé jako u klasických Extricom sítí s jedním kontrolérem, pouze je nutné do síťě pořídit minimálně jeden LS-3000 (dva a více pokud je nutná redundance), potřebný počet Edge switchů - EXSW-1000 a samozřejmě nezbytné přístupové body - EXRP-22n, EXRP-22En, EXRP-32n nebo EXRP-33n. Jediný rozdíl je ve speciálních LS licencích ve všech WLAN kontrolérech Extricom (určené pro LS konfiguraci). Výhoda tohoto provedení spočívá i v centralizaci konfigurace celé sítě, kde se vše konfiguruje pouze v centrálním LS-3000 a všechny Edge switche se nekonfigurují. Je to tím, že v LS konfiguraci zabezpečuje Edge switch pouze napájení pro připojená AP a předává veškerou komunikaci z/do AP přímo na centrální LS-3000. Při takto velkých sítích je i často potřeba zvýšit maximální vzdálenost mezi AP a centrálním kontrolérem, kde je možné při použití metalické kabeláže dosáhnout až 200m (včetně PoE) nebo v kombinaci s optickými vlákny až 600m (nutné využít Extricom media konvertory - EXMC-1000).

Obr. 3: Ukázka topologie WiFi sítě Extricom v Large Scale provedení

Extricom LS-3000 posouvá Extricom WiFi řešení na úplnou špičku na poli podnikových WiFi systémů a nabízí možnost výstavby garantovaných WiFi sítí velmi velkých rozměrů. INTELEK, jako dlouhodobý distributor a integrátor Extricom řešení, má největší zkušenosti s nasazováním tohoto unikátního WiFi systému a bohaté zkušenosti ve všech možných typech instalací (hlavní reference zde). Jeho specialisté jsou vždy připraveni Vám asistovat při výběru nebo kompletním návrhu sítě. V případě zájmu nebo dalších dotazů kontaktujte naše obchodní nebo servisní oddělení.