Sada k měření 10G na metalické strukturované kabeláži

30.3.2009, Pavel Radkovský
Chcete vědět, co potřebujete k měření kabeláže pro 10GBaseT? Přečtěte si tento článek. Najdete v něm podrobný popis sady DTX-10GKIT, která je určena k měření tohoto nového vysokorychlostního protokolu.
V minulém článku o měření kabeláže pro 10G jsme psali o velmi důležitém parametru nazvaném Alien CrossTalk (tzv. cizí přeslech). Ten vyjadřuje, kolik signálu se do kabelu dostane z možných vnějších zdrojů rušení; nejčastěji ze sousedních kabelů ve stejném kabelovém svazku (více viz zde). Stěžejními hodnotami u měření Alien CrossTalk jsou parametry PSANEXT a PSAACR-F.

Právě tyto dva parametry, které jsme podrobně vysvětlili ve výše zmíněném článku, umožňuje změřit 10G sada od společnosti Fluke Networks s označením DTX-10GKIT. Ta slouží jako příslušenství k měřicímu přístroji od Fluke Networks DTX 1800 a  obsahuje:

Dva permanent link adaptéry CAT6A/Class EA (DTX-PLA002S) - tyto adaptéry jsou určeny pro měření 10G (přesněji kategorie 6A) v topologii Permanent Link a jsou vyrobeny tak, aby poskytovaly co největší přesnost měření a především maximální odolnost. RJ45 moduly těchto permanent link adaptérů jsou celokovové a ve srovnání se staršími moduly od Fluke s označením PM-06 s minimální náchylností na poškození.

Dva moduly DTX-AXTLK1 – tyto moduly slouží k propojení obou jednotek měřicího přístroje DTX 1800 (tj. Main a Remote jednotky) a slouží k vzájemné výměně a synchronizaci dat mezi těmito jednotkami během měření Alien CrossTalk.

Software DTX AxTalk Analyzer™ (pro Windows) – na základě provedených měření Alien CrossTalk, spočítá software AxTalk Analyzer hodnoty parametrů PSANEXT a PSAACR-F a rozhodne, zda kritéria na Alien CrossTalk jsou splněna či nikoli. Při měření Alien CrossTalk je nutné, aby byl software spuštěný přímo v místě prováděného měření – tj. například na notebooku. Notebook se připojuje k hlavní jednotce pomocí USB kabelu.

Dva channel adaptéry optimalizované pro měření cizího přeslechu do 500 MHz (DTX-CHA001AS) – stejně jako v případě Permanent Link adaptérů se jedná o moduly, které propojují měřicí přístroje s testovanou kabeláží. V tomto případě se jedná o topologii Channel (tj. o měření celého segmentu včetně patch kabelů).

Dva ukončovací členy (DTX-ATERM) – tyto ukončovací členy se používají na ukončení měřeného segmentu vždy na opačné straně od konce, kde je umístěna měřící jednotka. Více na obrázcích v tomto článku.
Měření Alien CrossTalk je nezbytné pro správnou funkčnost protokolu 10GBaseT. Pokud chce dodavatel řešení kategorie 6A, případně chce instalační firma zákazníkovi deklarovat odolnost kabelážního systému proti cizímu přeslechu, musí doložit měření pro oba výše popsané parametry - tj. jak PSANEXT, tak i PSAACR-F.

Alien CrossTalk je důležitým parametrem především v případě nestíněné kabeláže. U stíněných kabelážních systémů kategorie 6A, resp. Class EA je situace mnohem příznivější, neboť vyšší odolnost vůči Alien CrossTalk je dána již stíněním jednotlivých komponent. Z pohledu vlivu cizího přeslechu se tak v případě použití stíněné kabeláže kategorie 6A, resp. Class EA, stává měření parametrů PSANEXT a PSAACRF méně důležitým, resp. může být nahrazeno ověřením parametru Coupling Attenuation (tzv. vazební útlum). Zahrnutí právě vazebního útlumu bylo mimo jiné jedním z rozšíření v dodatku 1 výše zmiňované verze standardu ISO/IEC 11801 2nd Edition Amendment 1 a výrazně tak zjednodušuje nakládání s parametrem Alien CrossTalk pro výrobce systémů, které splňují požadavky na Coupling Attenuation.

Solarix Cabling System a Signamax Premise Connectivity System
Systémy strukturované kabeláže společnosti Intelek Solarix Cabling SystemSignamax Premise Connectivity System (resp. produkty z řady Solarix 10GSignamax 10G) bez problémů splňují všechny požadavky na přenos vysokorychlostního protokolu 10GBaseT a také specifikace kategorie 6A. Tato řešení se skládají ze stíněného modulárního patch panelu, vysoce kvalitních stíněných keystone modulů kategorie 6A, dvakrát stíněných patch kabelů kategorie 6A a velmi kvalitního, rovněž dvakrát stíněného instalačního kabelu kategorie 7 s LSOH pláštěm, nebo stíněného kabelu kategorie 6A.

Právě kvalitní stínění všech prvků Solarix 10G a Signamax 10G zabezpečuje maximální odolnost přenášeného signálu proti vlivu Alien CrossTalk, který může výrazně negativně ovlivnit korektní přenos dat. Všechny produkty Solarix a Signamax jsou certifikovány nezávislou německou laboratoří GHMT pro kategorii 6A, a to jak pro linku (Permanent Link), tak pro kanál (Channel), a to včetně parametru Coupling Attenuation (tedy parametrů PSANEXT a PSAACRF), který je z pohledu cizího přeslechu velmi důležitý a který jsem zmínil výše.

POZOR – sadu DTX-10GKIT k měření Alien CrossTalk je možné u nás i zapůjčit společně s přístrojem DTX 1800.
Více informací rádi poskytneme na obchodním oddělení tel. 5 33 33 88 33.