WiMAX již ve školách

30.10.2008
Nejmodernější bezdrátová technologie WiMAX je již součástí výuky na Českém Vysokém Učení Technickém v Praze.
Zimní semestr roku 2008 je velkým mezníkem v českém školství a vzdělávání nastupující generace bezdrátových specialistů. Díky dlouhodobé spolupráci mezi Intelekem a ČVUT se podařilo společně rozjet výuku na nejmodernější technologii WiMAX od Alvarionu - produktová řada BreezeMAX. Jde o technologii dle standardu 802.16d, tedy o tzv. fixní WiMAX. Bližší informace můžete nalézt v minulých článcích - zdezde.

Obr.1 - BreezeMAX IDU

Studenti si mohou v praxi vyzkoušet nejmodernější PtMP technologii s plnou podporou QoS. Jde o měření, které studenti provádí v rámci laboratorních cvičení zaměřených na porovnání WiFi vs WiMAX. Obrovským přínosem pro studenty je možnost reálně pracovat s moderní technologií, se kterou se pravděpodobně setkají po ukončení studií a nástupu do zaměstnání. Mají možnost pracovat s technologií, kterou používají velcí i malí operátoři po celém světě a samozřejmě i v ČR.

Obr. 2 - Schéma zapojení

Vlastní měření vychází z blokového schématu zobrazeného na obr. 2. Jde vlastně o paralelní spojení pomocí WiMAX spoje a WiFi spoje. Studenti mají za úkol měřit obě spojení samostatně a plně vytěžovat tyto technologie. Vždy je generován datový provoz tzv. BE (best effort) a současně studenti uskutečňují telefonní hovor přes IP - VoIP. Zkoumají, jak se rozdílné technologie chovají k prioritizaci jednotlivých služeb, a co se stane při vytížení linky na maximum. Mohou tedy v praxi pozorovat co to znamená QoS a prioritizace služeb. Při měření tedy zjistí, že u WiFi technologie dojde při vytížení linky datovou službou, dochází k výpadkům telefonního spojení popřípadě jeho celkovému rozpadu. Naopak u WiMAX technologie s nativní podporou QoS je po celou dobu měření telefonní hovor bez výpadků. Datový provoz od zařízení dostane pouze takovou šířku pásma (datovou kapacitu), aby nedošlo k omezení VoIP provozu. V případě ukončení VoIP služby je automaticky datovému spojení umožněno využít celou šířku pásma a naopak při sestavení VoIP hovoru je opět datový provoz adekvátně omezen.

Každý spoj je uskutečněn v PtMP architektuře - Základnová stanice a Klient. Jde pouze o demonstraci WLAN spojů s/bez nativní podpory QoS. Studenti tedy na vlastní kůži testují výhody sítí s podporou QoS. Již dnes se plánuje rozšíření výuky o další laboratorní měření, které tak robustní technologie jako je WiMAX nabízí. Zcela záměrně je vždy porovnávám WiMAX a WiFi. WiMAX je vlastně nástupce WiFi technologie pro venkovní spoje a na poli mobilních služeb, které jsou u WiMAXu opět nativně podporovány. Studenti si z měření odnášejí nejen zajímavé poznatky a zkušenosti s novou technologií, ale jsou více připraveni pro vstup do reálného života v telekomunikačním světě.