Jak a kde použít WiMAX?

12.12.2008
Situace v Česku v minulosti nahrála podstatnému rozšíření bezdrátových sítí. Díky tomu u nás vznikla tradice, kterou lze rozšiřovat. Jedním ze stále rozšířenějších řešení je vybudování sítě WiMAX. Ta nabízí nejen vysoké přenosové rychlosti, ale také neméně důležitou škálovatelnost a pokročilé metody řízení datového toku. Podstatné také je, že náklady na vybudování WiMAX sítě jsou stále příznivější. Co nám WiMAX tedy umožňuje a kde se hodí nejvíce?
Pro každého telekomunikačního operátora je finančně nejnáročnější částí infrastruktury samotná přístupová síť, tzv. „poslední míle“. Jedná se o distribuci konektivity k samotným zákazníkům, kdy proti sobě stojí dvě protichůdná hlediska. Na jednu stranu stojí zvyšování přenosových rychlostí a požadavky zákazníků na co nejrychlejší připojení a jeho kvalitu, na druhé straně zde výrazně ční již zmíněné ekonomické hledisko, které velí využití co nejlevnějších technologií. Zřejmě nejpalčivější je tato problematika na venkově, v malých městech, případně na okrajích velkých měst. Zástavba typická pro tyto oblasti nedovoluje využití vysokorychlostních kabelových spojů, neboť jejich výstavba je extrémně finančně náročná. Nelze zapomínat ani na problematiku stavebních povolení a vlastnictví pozemků, přes které by eventuální spoj měl vést. V takových případech je jediným rozumným řešením vybudování bezdrátového spoje.

WiMAX umožňuje na jednu základnovou stanici připojit desítky klientů, kteří se dělí o přenosové pásmo s šířkou 36 Mb/s v každém sektoru. Je samozřejmé, že každému klientskému zařízení lze přidělit jinou šířku pásma dle potřeby konkrétního zákazníka. Díky velkému dosahu může jedna základnová stanice pokrýt relativně velkou oblast (v rovinatém terénu cca 100 km2, i více). Spoje s přímou viditelností lze realizovat i pro vzdálenost okolo 20 km. Problémem nejsou ani spoje zvané NLOS (No Line of Sight), tedy spoje bez přímé viditelnosti. Jejich dosah je samozřejmě omezen, jedná se většinou o jednotky kilometrů.Zřejmě největší výhodou WiMAXu je velmi pokročilé řízení datového toku a také nízké rušení, které je dáno nejen výkonnými modulačními technikami, ale také využitím licencovaného pásma 3,5 GHz. Díky tomu se musí potýkat s daleko menším rušením než technologie v nelicencovaných pásmech. Spolu s výkonnými systémy podporující řízení kvality služeb je tedy ideální i k nasazení IP telefonie. Proto jej často používají například VoIP operátoři.

Modelovým příkladem využití WiMAX je zákazník v podobě malé firmy, čítající cca 30 zaměstnanců. Každý z nich má k dispozici počítač připojený k internetu a navíc společnost využívá pobočkovou ústřednu s pěti telefonními linkami vedoucími k telekomunikačnímu operátorovi. Díky WiMAXu může mít společnost k dispozici nejen dostatečně kvalitní a garantované internetové připojení, ale může také využít Voice over IP a pro přenos hovorů použít datový spoj bez jakéhokoli dopadu na kvalitu hlasových služeb.

Druhým příkladem je menší vesnice, která je poměrně vzdálená od nejbližších měst a tudíž nedosažitelná běžnými bezdrátovými technologiemi. Větší vzdálenost činí nedostupnou také většinou jedinou alternativu, ADSL. Pro WiMAX není větší vzdálenost problém. Na jeho základě je vybudován páteřní spoj a konektivitu pro jednotlivé soukromé domy nebo sídla malých firem lze rozvést pomocí technologie Wi-Fi. Pro větší zákazníky není samozřejmě problém realizovat přímý spoj. Díky této kombinaci je cena za výstavbu sítě opravdu nízká, což je jednoznačná výhoda pro poskytovatele datových služeb i zákazníka. Při použití kvalitnějších prvků Wi-Fi sítě lze v mírně omezené míře, a za předpokladu slabého rušení, využít i IP telefonii.

Třetím příkladem je menší město se zástavbou skládající se převážně z rodinných domků nebo velmi malých bytových domů. Obec ale disponuje i panelovými domy s větším počtem bytů, které nejsou soustředěny do jednoho prostoru. Zde je také WiMAX ideální. Přivedení konektivity do panelových domů pomocí kabelu samozřejmě není rentabilní, ale vybudování WiMAX spoje je řádově levnější. Rozvod konektivity po domě je pak snadný – stačí standardní kabelové rozvody. I v tomto případě může být zákazníkům nabídnuta také technologie VoIP. Také je opět možná distribuce konektivity v okolí budov pomocí Wi-Fi.

Největšími klady WiMAXu jsou nejen univerzálnost, vysoké přenosové rychlosti a pokročilé QoS, ale také obrovská rozšiřitelnost. Při připojení k již existující základnové stanici totiž nevznikají, kromě ceny klientského zařízení, žádné dodatečné náklady.
Diskuzní příspěvky