Jak správně vybrat optický kabel

28.7.2008
V tomto článku si ukážeme, jak správně vybrat optický kabel a položíme si nejdůležitější otázky: kde, jaká ochrana, kolik vláken a jaký typ kabelu.
Kde?
Jedna se základních otázek je, kde bude kabel položen. Jsou tři typy kabelů a to pro interiérové použití (indoor), pro venkovní použití (outdoor) a univerzální. Nejvíce používaným kabelem je univerzální, který ale pro venkovní použití musí být uložen v chráničce. Venkovní a univerzální kabel mají oproti interierovému kabelu ochranu proti UV záření. Interiérové kabely mají samozřejme horší tepelnou ochranu, tzn. pracují v menším spektru teplot.

Jaká ochrana?
Všechny kabely mají kevlarovou ochranu proti tahovému poškození. Dále je důležitá ochrana proti proniknutí vody, dříve se používala výplň tvořená petrolejem, ale díky nebezpečí požáru se již v dnešní době nevyrábí. V současnosti se používá speciální gel, který vlhkost odvede. Zde se tedy můžeme setkat s kabely gelovými a negelovými (uni distribution). Neméně důležitou ochranou je ochrana proti hlodavcům, kde se mezi plášť a vnitřní ochrannou vrstvu navíc přidá kovový člen, jak je vidět na obrázku níže.

Posledním hojně používaným typem kabelu je tzv. LSOH (LSZH) kabel, který se vyznačuje tím, že při zapálení nedoutná (z anglického Low Smoke Zero Halogen). Samozřejmé jsou také kabely, které mají speciální ochrany, například proti radioaktivitě nebo kyselině apod.

Kolik vláken?
Zde je potřeba nepodlehnout tlaku zákazníka na nižší cenu a doporučit kabel s více vlákny než je potřeba v počátku. Vždy je dobré mít rezervu do budoucna, jednak kdyby se vlákno poškodilo a nebo také na rozšíření připojení. Například pokud potřebujeme na trasu 4 vlákna je dobré mít 2-4 další v rezervě a tak zakoupit osmii vláknový kabel.

Jaký typ kabelu?
Poslední důležitou otázkou je, jaký typ kabelu bude potřeba. Záleží zde na vzdálenosti, na kterou chceme kabel pokládat. Mnohovidové (multimode) kabely mají nejvyšší dosah 2km při 100Mbit, cca 600m při gigabitu a 300m při 10G připojení. Naproti tomu jednovidové (singlemode) kabely dokáží pracovat na vzdálenost více než 10km jak při 100Mbit, tak 1GB nebo 10G. Při mnohovidových kabelech dále musíme dávat pozor na to, jaké aktivní prvky máme připojeny a s jakými kabely dokáží pracovat, tzn. jsou-li 50/125 nebo 62,5/125. Čísla udávají tloušťku jádra/tloušťku pláště, který je kolem jádra optického kabelu.

Pokud tedy při poptávce u obchodníků znáte odpověď na všechny otázky, které jsme si v tomto článku popsali, obchodník nebude mít jediný problém s výběrem správného kabelu. Pokud bude na Vaši trasu potřeba speciální ochrany nebo jiné speciální požadavky, kontaktujte prosím product managera pro optiku.