Pro rychlé a spolehlivé Wi-Fi - Access Point/Client/Repeater Signamax 065-1755

Velká většina kanceláří je v dnešní době standardně pokryta Wi-Fi signálem. Tuto výhodu velmi ocení hlavně mobilní uživatelé využívající notebooky, protože se nemusí při své práci omezovat nepříjemnou manipulací s kabely.
Pásmo 2,4 GHz, které je nejčastěji využito spolu s normou 802.11 b/g, je ale velmi často značně rušeno nejen díky intenzivnímu využívání Wi-Fi vůbec, ale také technologií Bluetooth, různými bezdrátovými zařízeními jako jsou klávesnice, myši a podobně. Ač lze tedy teoreticky dosáhnout vysokých přenosových rychlostí, prakticky se maximální rychlost přenosu dat pohybuje většinou mezi hodnotou 6 – 12 Mbit/s. Jedním z možných řešení je využití technologie 802.11a pracující ve frekvenčním pásmu 5 GHz, které v současné chvíli netrpí tak intenzivním využíváním a díky tomu lze běžně dosahovat rychlostí okolo 18 Mbit/s. Při více než dvojnásobné frekvenci lze sice očekávat větší útlum prostředí a tedy nižší dosah i prostupnost například zdivem, ale praxe ukazuje, že tyto rozdíly nejsou až tak markantní.

Elegantní, přesto nabitý funkcemi
Přístupový bod je vyveden v elegantní černé barvě (k dispozici je i bílé provedení), na přední části jsou umístěny LED diody indikující stav, v části zadní pak dva konektory pro připojení externích antén, napájecí konektor a jeden konektor RJ-45 pro připojení do sítě Ethernet. Největší výhodou je ovšem to, co není na první pohled vidět: Integrovaná dvě rádiová rozhraní, která dovolí v jeden okamžik využívat frekvenční pásmo 2,4 GHz pro 802.11 b/g a 5 GHz pro 802.11a. Obě antény lze zvlášť přiřadit pro každou frekvenci nebo využít výhod prostorově diverzitního příjmu, který je velmi užitečný v případě interference signálu.
Ovládání a nastavení přístroje se provádí standardně přes webové rozhraní. Jako výchozí je pro LAN rozhraní nastavena pevná IP adresa a je tedy nutno využít přímé spojení s počítačem. Po úvodní konfiguraci je samozřejmě možné využít služeb DHCP serveru ve vaší síti a přidělovat přístupovému bodu IP adresu automaticky. Výchozí nastavení pevné IP adresy oceníte hlavně ve chvíli, kdy ve své síti služeb DHCP nevyužíváte.

Nejzajímavější jsou samozřejmě možnosti bezdrátové části. V základním nastavení vybíráte, zda bude rádio zapnuto nebo ne, operační režim (pro 802.11 b/g), SSID a kanál. Důležité je také nastavení módu, v jakém bude bezdrátové zařízení pracovat. Zřejmě nejčastěji jej budete nastavovat jako Access Point pro obě frekvenční pásma, 2,4 GHz i 5 GHz, ale je možné jej využít i jako repeater, bridge nebo bezdrátového klienta. Využití dvou rádií má obrovskou výhodu z důvodů kompatibility, protože díky tomu se můžete k Signamax 065-1755 připojit i se zařízením určeným pro 2,4 GHz, ale přitom, tam kde je to možné, využít výhod většinou mnohem méně rušeného pásma 5 GHz a vyšších přenosových rychlostí. Pokud marně ve svém notebooku hledáte integrovanou wifi kartu pro 802.11a na frekvenci 5 GHz, můžete využít například výborné 065-1752 Signamax Wireless 5GHz USB dongle, 802.11a/b/g. Velmi dobré jsou i možnosti zabezpečení. Můžete využít WEP (64 a 128bit), případně WPA (TKIP i AES). V případě potřeby dokáže Signamax 065-1755 při autentizaci spolupracovat i se serverem RADIUS. Pro omezení přístupu lze použít také filtrování bezdrátových klientů podle MAC adresy. Samozřejmá je i možnost přepínání způsobu autentifikace mezi otevřeným systémem a systémem se sdíleným klíčem.

Řízení výkonu? Žádný problém
V pokročilých nastaveních bezdrátových rozhraní zajisté uvítáte možnost řízení výkonu v několika úrovních: Maximální, poloviční (-3dB), čtvrtinový (-6dB), osminový (-9dB) a minimální. Opravdu doporučujeme nastavovat vysílací výkon vždy na nejnižší možnou hodnotu, která ještě zajistí spolehlivý přenos dostatečně vysokými rychlostmi. Zbytečně vysoký výkon může být jen na škodu kvůli zvýšenému riziku vzniku interferencí. Ty mohou ovšem vznikat i tak, hlavně kvůli vícecestnému šíření signálu, případně i rušením z okolí. V důsledku to znamená vznik „kapes“ se slabším, v extrémních případech i žádným signálem. Tento jev se nazývá únik. Ale u Signamaxu 065-1755 se jej bát nemusíte. Jednou z nejsilnějších zbraní pro boj s úniky je technika prostorově diverzitního příjmu a vysílání, kdy je využito dvou antén, které jsou od sebe mírně vzdáleny, pro přenos stejného signálu,. Proto doporučujeme nastavit zařízení tak, aby byly obě antény nastaveny právě pro využití diverzitního příjmu. Jiná možnost je přidělení každé antény pro jinou frekvenci, ale toho budete využívat jen v případě, pokud budete chtít zařízení využít pro vybudování směrových spojů.

5 GHz je rychlejší
Nakonec vás zajisté budou zajímat rozdíly v přenosových rychlostech i dosahu signálu při srovnání technologií 802.11a s 5 GHz a 802.11g na 2,4 GHz. Naprosto přesvědčivé testy by bylo nutné provádět v laboratorních podmínkách při naprostém odstínění od okolí, ale ty by bylo vhodnější využít spíše pro srovnání technologií jako takových. Nás spíše zajímají výhody využití nezarušeného 5 GHz pásma oproti značně přehuštěnému pásmu 2,4 GHz. Jak tedy dopadly praktické testy? Dosah 802.11a při využití frekvence 5 GHz je oproti 802.11g na 2,4 GHz opravdu mírně nižší, signál se například při nutnosti prostupu zdí ztrácí rychleji, ovšem rozdíl v dosahu je přesto v podstatě minimální. Ač obě technologie dokáží teoreticky dosáhnout přenosových rychlostí až 54 Mbit/s, prakticky lze u 802.11a dosáhnout vynikajících 18,5 Mbit/s. U 802.11g je maximální přenosová rychlost obdobná, ale kvůli zarušenému prostředí očekávejte spíše rychlosti pohybující se okolo 10 Mbit/s.

Výborná volba za skvělou cenu
Pokud tedy chcete využít všech výhod 5 GHz pásma, ale zároveň nepřijít o pokrytí na 2,4 GHz, je pro vás Signamax 065-1755 jasnou volbou. Navíc jej můžete koupit za cenu, za kterou se prodávají obyčejné Access Pointy pro frekvence 2,4 GHz. Z finančního hlediska tedy můžete brát 5 GHz pásmo jako bonus zdarma.
Článek hodnotil 1 čtenář. Průměrné hodnocení je 2,00.
Poznámka: Článek není možné ohodnotit. Hodnocení je přístupné pouze pro přihlášené uživatele.