Zaměstnanci společnosti Intelek vloni zrecyklovali 81 kg použitých baterií

Do sběrné nádoby umístněné v prostorách sídla společnosti Intelek spol. s r.o. vytřídili její zaměstnanci v roce 2020 úctyhodných 81 kg použitých baterií. Od neziskové společnosti ECOBAT, která zajišťuje sběr a recyklaci baterií v České republice, proto Intelek obdržel OSVĚDČENÍ O PŘÍNOSU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. Děkujeme všem, kteří se do sběru zapojili. I díky vám je svět zelenější!

A proč se vůbec baterie třídí?

Pokud by baterie skončily v běžné popelnici, putovaly by na skládku nebo do spalovny. V obou případech by se z nich uvolňovaly škodlivé látky, včetně těžkých kovů. Ty by pak znečisťovaly ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody. Když se baterie odnesou na sběrná místa, předchází se těmto škodlivým procesům, které se negativně podepisují nejen na přírodě, ale i lidském zdraví. Zároveň se díky recyklaci získaným druhotným surovinám šetří nerostné zdroje a životní prostředí se nezatěžuje další těžbou.

Podle statistik společnosti ECOBAT se ročně v České republice vytřídí zhruba 45 procent baterií, které se dostanou do oběhu, což je jen necelá polovina- přibližně 1 700 tun. Zbývajících 2 100 tun baterií končí neznámo kde. Vedle rozumné spotřeby baterií je proto pro životní prostředí žádoucí, aby byly vybité baterie odnášeny na sběrná místa. Prostřednictvím recyklace je totiž možné ze 100 kilogramů baterií získat 65 kilogramů kovonosných surovin, které lze znovu využít.

Například z tužkových baterií se získává recyklací ocel, zinek, mangan, nikl a měď. Z dalších typů baterií také olovo, kadmium, kobalt a stříbro. Tyto suroviny se pak využívají k výrobě nových produktů využitelných například ve stavebnictví, dále při výrobě popelnic, okapů, ale třeba i kosmetiky, šperků nebo i hudebních nástrojů.Každý z nás má možnost volby – chovat se zodpovědně a dát použitým bateriím šanci na „druhý život“, aby suroviny z nich po recyklaci znovu sloužily, nebo se touto problematikou vůbec nezabývat. Jsme rádi, že společnost Intelek a její zaměstnanci zvolili zodpovědný přístup a také touto cestou přispívají k ochraně životního prostředí. Z baterií, které byly v loňském roce v naší společnosti vybrány, bylo recyklací získáno 53 kg kovonosných surovin. Každá vytříděná baterie se počítá. Děkujeme.

Sběrnou nádobu, do které můžete odevzdávat použité baterie, najdete v přízemí naproti toalet.

Více informací si můžete přečíst na www.ecobat.cz nebo na FB profilu ECOCHEESE.

Zdroj: www.ecobat.cz