Společnost Intelek jde zelenou cestou

Instalací nových fotovoltaických panelů se společnost Intelek Invest a.s. opět o kousek přiblížila své dlouhodobé vizi o čistější a udržitelnější cestě, jak šetrně omezit dopady průmyslové výroby na životní prostředí.
Instalací fotovoltaické elektrárny na střeše budovy a jejího napojení do elektroinstalace objektu dojde k větší energetické samostatnosti objektu budovy. Elektrárna je tvořena celkem 214 ks fotovoltaických monokrystalických panelů o výkonu 330 Wp a celkový instalovaný výkon fotovoltaického systému činí 70,6 kWp. Panely jsou umístněny na střeše objektu a orientovány směrem na jihovýchod a jihozápad, což zajišťuje maximální využití sluneční energie. Vzhledem k tomu, že město Brno patří se svými 1620 hodinami slunečního svitu za rok mezi nejvhodnější lokality pro využívání solární energie, očekáváme, že elektrárna bude vytěžována naplno. Předpokládaná výroba elektrické energie za rok je cca 70 500 kWh. Panely zabírají celkovou plochu 950 m2.


Severní část elektrárny

Provoz fotovoltaických panelů má celou řadu nejen ekologických výhod. Bezesporu největší výhodou je využívání prakticky nevyčerpatelného zdroje energie, kterým je Slunce. Mezi další výhody patří tichý provoz, nulové emise při přeměně energie a nenáročná údržba. Obsluha elektrárny je velmi jednoduchá a snadno regulovatelná, provoz zařízení tak nevyžaduje odborně zaměřenou obsluhu. Elektrárna pracuje i v případě, že je obloha zatažená, na energii totiž dokáže přeměnit nejen přímý sluneční svit, ale i ten rozptýlený po okolí. V případě podmračeného dne pracuje elektrárna na cca 15-20 % běžného výkonu. Pro případ, že by tento výkon nestačil pro pokrytí energetické potřeby budov, lze využívat energii uloženou v akumulátorech. Těch bylo nainstalováno celkem 6 s celkovou využitelnou akumulovanou kapacitou 129,6 kWh. Bateriový systém umožňuje vybíjení až do nulové hodnoty a slouží také jako UPS (zdroj nepřerušovaného napětí) pro vybraný zálohovaný okruh. Za slunečného počasí se přebytečná energie ukládá právě do těchto akumulátorů a je využívána hlavně v noci.

Jak bylo zmíněno v úvodu článku, jednou z největších výhod fotovoltaiky je její šetrnost vůči životnímu prostředí, kdy se jedná o čistou a obnovitelnou energii pomáhající zmírňovat skleníkový efekt. Její instalace tak byla dalším logickým krokem, jak přispět ke zlepšení zdravého životního prostředí nejen v okolí sídla společnosti Intelek. Spolu s vlastními retenčními nádržemi na zadržování dešťové vody a promyšleným osázením rostlinami zadržujícími vodu a bránící větrné erozi, tak společnost Intelek učinila další pozitivní opatření k udržení zdravého životního prostředí.

Realizace projektu fotovoltaické elektrárny byla spolufinancována Evropskou Unií v rámci dotačního programu OP PIK Úspory energie.


Diskuzní příspěvky