Způsoby měření optické kabeláže

5.1.2009
Kvalitu a dosah optické kabeláže můžete měřit dvěma způsoby. Buď metodou OTDR, nebo přímou metodou. Jaké jsou mezi nimi rozdíly a kdy který způsob použít?
Měřeni optických kabelů metodou OTDR

OTDR je zkratka pro Optical Time Domain Reflectometer. Touto metodou se dají měřit následující vlastnosti:
  • celkový útlum trasy
  • útlum všech svárů, nebo jiných spojení
  • útlum všech vlákem jednotlivých kabelových délek trasy
  • délka trasy
  • nehomogenita vláken
  • kontinuita tras pro ověření správnosti montáže

Oproti přímé metodě není potřeba další zařízení na konci měřené trasy. Výsledky se ukládají elektronicky, což můžete využít při tvorbě reportů. Z výsledků lze také přesně určit místa problémů na trase. Na druhou stranu OTDR přístroje jsou dražší než přístroje pro přímou metodu. Kvůli složitosti zařízení navíc potřebujete vyškolený personál pro správnou interpretaci výsledků.

A jak OTDR metoda funguje? Zařízení vyšle do vlákna světelný paprsek, který se částečně odrazí zpět. Na displeji pak vidíte graf, nebo čáru. Pokud se na trase vyskytují anomálie, například svár, paprsek se v daném místě odrazí zpět a přístroj zobrazí velikost útlumu, která se zaznamená do grafu nebo čáry na displeji. Zařízení je schopné zjistit ztrátu na každé vzniklé anomálii.V naší nabídce najdete OTDR měřící přístroje Optronics, přičemž levnější varianta neobsahuje Visual Fault Locator. Jedná se o optický zdroj viditelného záření určený pro určení míst, kde je narušena kontinuita optických vláken: Kabelem prochází z přístroje paprsek červené barvy, který v problematických mikroohybech nebo v místech přerušení přejde do obalu vlákna, a to se díky němu v takovém místě "rozsvítí".


Měřeni přímou metodou

Touto metodou se dá měřit pouze celkový útlum trasy. Ve většině případů nelze ukládat výsledky elektronicky, existují však vyjímky (Fluke). Navíc vždy potřebujete dvě zařízení: zdroj světla a na konci trasy power meter (přijímač pro měření). Přístroje jsou však levnější než OTDR a také nejsou složité na obsluhu, takže nevznikají náklady na školení zaměstnanců. Přístroj na měření přímou metodou najdete v našem sortimentu jako model JDSU OMK-5.

Způsoby měření přímou metodou

Single-ended loss metoda - měřený kabel připojíme za referenční patch kabel. Tím změříme ztrátu na konektoru referenčního kabelu a také ztrátu na jakémkoliv vláknu, spoji nebo jiném konektoru na kabelu, který měříme.

Double-ended loss metoda - měřený kabel je připojen mezi referenční kabely, které jsou na obou koncích tras. Tak lze změřit ztrátu na obou konektorech
a také ztrátu na kabelu.

Samozřejmostí u nás je zapůjčení měřícího přístroje Fluke DTX 1800 a DSP 4300, ke kterému je možné připojit moduly na testování optické kabeláže. Bližší informace naleznete zde.