BreezeACCESS – Pro kvalitní bezdrátové spojení

20.10.2008
Pro realizaci venkovních bezdrátových spojení je často využíváno technologií pracujících v nelicencovaných pásmech. Nejčastěji se jedná o sítě na bázi standardu 802.11, známé také jako Wi-Fi. Takové spoje ale nebývají příliš spolehlivé, neboť jsou stále svázány původní filozofií Wi-Fi, a to využití jako náhrada drátových na omezeném prostoru, nejčastěji uvnitř budov.

Pro opravdu spolehlivý, robustní a vysokorychlostní spoj s rychlou odezvou a propracovaným řízením kvality služeb je lépe se poohlédnout jinde. Jedním z řešení je využít technologii BreezeACCESS izraelského výrobce Alvarion. Právě z tohoto důvodu jsme pro vás připravili krátké představení této technologie, které vám nastíní výhody nasazení tohoto zařízení.

V okamžiku realizace bezdrátového spoje je samozřejmě nutné „postarat se“ o obě strany komunikace. Technologie BreezeACCESS vám v tomto směru nabídne možnost volby. Existují totiž varianty síťových prvků pro spoje typu Point to Point (PtP) i Point to MultiPoint (PtMP). Tato recenze se bude konkrétně týkat sítí PtMP, a to při použití základnové stanice BreezeACCESS EZ s odpovídajícím klientským zařízením. Základnová stanice je tvořena masivní venkovní jednotkou, která je zcela přizpůsobena venkovnímu použití. Napájení je zabezpečeno pomocí technologie PoE, takže přístupový bod obsahuje pouze dva konektory: Konektor Ethernet je umístěn na spodní části zařízení, konektor pro připojení externí antény nahoře. Z toho všeho vyplývá přirozená příprava pro montáž přímo na stožár antény, k čemuž také slouží dodávaný instalační materiál. Součástí balení je i PoE zdroj, umisťovaný ještě uvnitř budovy. Na přístupovém bodu, kromě zmíněných konektorů a tří LED indikujících stav zařízení, nenaleznete žádný další konektor nebo tlačítka. Chybí i obligátní reset. V případě BreezeACCESS se jedná o záměr. Přístupové body bývají často umístněny na sice těžko, ale přece jen přístupných místech. Bylo by velmi nemilé, kdyby zařízení mohlo být snadno resetováno tlačítkem na jeho těle. Proto se o uvedení zařízení do továrního nastavení stará utilita s případným názvem „Restore Default Parameters“. Ta pracuje na linkové vrstvě, proto není překážkou ani situace, kdy není známé nastavení IP adresy.

Ke spolupráci s přístupovým bodem BreezeACCESS AU-5.x-EZ (x označuje subpásmo v 5 GHz) slouží klientské zařízení označované jako SU-A-MB-12-EZ. Jedná se o řešení, které integruje jak samotného klienta, tak i anténu. Stejně jako u přístupového bodu je kladen důraz na příkladnou robustnost i odolnost proti povětrnostním vlivům. Taktéž není obsaženo tlačítko reset a uvedení do továrního nastavení je prováděno přiloženou utilitou.

Access Point BreezeACCESS AU-5.x-EZ

Po důkladném prohlédnutí fyzické stránky zařízení je dobré se zaměřit také na použité technologie. Alvarion v případě BreezeACCESS nevyužívá žádného ze zaběhnutých standardů, ale dal se na cestu uzavřeného, proprietárního, řešení. To na jednu stranu umožňuje soustředit návrh systému přesně k účelu, k jakému má být použit, na druhou stranu tento přístup neumožňuje kompatibilitu s produkty třetích stran. Velmi pozitivně se to jeví z hlediska bezpečnosti, neboť se velmi snižují možnosti získání přesného popisu přenosového protokolu a tím pádem i jeho analýzy.

Často je zmiňována podobnost technologie BreezeACCESS s technologií 802.16 WiMAX. Někteří telekomunikační operátoři dokonce při použití BreezeACCESS uvádějí, že využívají WiMAX v nelicencovaném pásmu. To samozřejmě neodpovídá realitě, ale při porovnání s flexibilitou, dosahem a kvalitou služeb může být toto srovnání relevantní. Pro přístup k bezdrátovému médiu je využita technologie OFDM, která zaručuje velkou odolnost proti náhodnému i stálému rušení. Pro samotný přenos je použito kódování od BPSK až po 64-QAM podle kvality a síly signálu. U zařízení s označením VL lze při nejrychlejším kódování dosáhnout přenosové rychlosti až 30 Mbit/s. Testované řešení s označením EZ je omezeno na maximální rychlost 12Mbit/s pro jednu klientskou stanici a přístupový bod může poskytnout maximální šířku pásma 24 Mbit/s. V případě potřeby je možný u verze VL upgrade na rychlejší verzi pouhou změnou firmware. Maximální dosah bezdrátových spojů realizovaných touto technologií se pohybuje okolo 12 km. Pro funkční spoj není nutná přímá viditelnost, stačí „téměř přímá“.

Klientská stanice SU-A-MB-12-EZ

Ve chvíli, kdy jsme dostatečně obeznámeni s použitými technologiemi i fyzickými parametry zařízení, se můžeme přesunout k samotnému ovládání přístroje. Nastavení základnové stanice lze provádět pomocí velmi propracované utility nazývané BreezeCONFIG. Na úvod umožňuje, díky využití protokolu SNMP, vyhledat bezdrátové přístupové body připojené na stejný segment sítě. V případě, že ve své síti nevyužíváte DHCP je velmi vítanou možností také přiřazení pevné IP adresy k jednotlivým zařízením, identifikovaným podle MAC adresy. V případě správy většího systému umožňuje aplikace spravovat seznam zařízení, identifikovaných IP adresami. Pro větší přehlednost je možné také každou stanici pojmenovat a v případě potřeby také upřesnit její polohu.

Při vytvoření bezdrátového spoje je důležité nastavení nejen frekvenčních parametrů a dalších možností, ale také zabezpečení. Pro tento případ je k dispozici šifrování WEP s rozšířenou šířkou klíče na 152 bitů, což zajišťuje dostatečnou bezpečnost. Výrobce plánuje zvýšení bezpečnosti integrací AES šifrování. Pro zabezpečení konfigurace je možné využít víceúrovňových hesel s nastavením různých oprávnění, povolit nebo zakázat konfiguraci přes Ethernet nebo bezdrátový spoj, případně explicitně určit IP adresy, ze kterých je možno přístupový bod spravovat. Pro upgrade firmware nebo načtení / uložení aktuální konfigurace lze použít FTP nebo TFTP. Bezdrátový klient nabízí ještě širší možnosti. Nelze sice konfigurovat pomoci dodávané aplikace, ale zato je možno jej ovládat přes webové rozhraní, SSH, Telnet nebo pomocí protokolu SNMP. Možná je také záloha nebo obnovení konfigurace pomocí HTTP. Pro úspěšné řešení případných problémů disponuje přístupový bod také rozsáhlými možnostmi logování, přičemž všechny záznamy lze ze zařízení získat velmi jednoduchým způsobem pomocí protokolu TFTP, tedy i v případě, že se jedná o téměř havarijní stav a spousta jiných, složitějších, služeb nefunguje.

Způsob práce systému BreezeACCESS s bezdrátovým médiem se podobá způsobu, jakým s ním pracuje WiFi. Pro zajištění kvalitního přenosu ale navíc disponuje také mechanismy nejen pro detekci, ale i odstranění chyb a uživatel také může nastavit mnohem více parametrů, hlavně těch, které se týkají řízení kvality služeb. Díky tomu lze jednotlivé typy provozu upřednostnit i na úrovni linkové vrstvy. Celkově to znamená, že bezdrátový spoj je daleko spolehlivější a dokáže zaručit bezproblémový přenos dat i na mnohem větší vzdálenosti, než obyčejné WiFi. Jen je třeba upozornit, že při použití v nelicencovaném pásmu existují poměrně přísné limity maximálního vyzářeného výkonu, který nesmí být v žádném případě překročen.

V této kategorii výrobků je samozřejmostí nejen kvalitní technická podpora, ale samozřejmě i dokumentace. Alvarion samozřejmě ani v tomto nezůstal pozadu, a tak i na tomto poli může vládnout všeobecná spokojenost. Celkově tedy nezbývá než konstatovat, že BreezeACCESS je profesionální řešení vašich bezdrátových spojů, které dokáže naplnit i ty nejnáročnější požadavky. Výborná je i výrazná škálovatelnost celého řešení, což zaručí, že nebudete platit za nic, co nevyužijete.