Pozor na levné čínské kabely

Napsali o nás: Svět sítí 2.8.2006, autor: Pavel Radkovský
Všechny kabelovny byly nuceny zvýšit ceny kabelů. Především u asijských výrobců byly však zaznamenány trendy, které jim mají pomoci udržet ceny kabelů pro strukturovanou kabeláž co nejníže. Tato „úsporná opatření“ znamenají mnohdy omezení používání mědi a mají výrazný negativní vliv na výkonové parametry kabelů těchto výrobců. V praxi jde obvykle o následující postupy:zmenšení průměru vodiče – u kabelů kategorie 5e ze standardních 0,511 mm (AWG24) na 0,48, 0,45 či jen 0,40 mm;
  • kombinace mědi s jinými materiály – kvůli levnější výrobě jednotlivých vodičů zvyšují výrobci zastoupení tzv. nečistých materiálů na úkor mědi;
  • využití jiných materiálů – především výrobci v Číně nabízí výrobu kabelů za použití tenkých ocelových a hliníkových drátů (CCS a CCA), které potahují vrstvou mědi. Tyto kabely mají horší vodivost než celoměděné kabely (např. je u nich problematické provozování PoE – Power over Ethernet). (Více o těchto kabelech dále v článku);
  • neodpovídající délka v balení – výrobce deklaruje délku 305 m v boxu, reálně je kabel výrazně kratší;
  • používaní recyklovaného PVC – má za následek horší vlastnosti pláště (např. jeho praskání, horší odolnost proti případným vlivům z okolí atd.).
Jedním z nejvíce využívaných úsporných postupů je náhražka mědi jinými materiály. V současnosti používají asijští výrobci dva hlavní způsoby:

1. CCA (Copper Clad Aluminium)

Charakteristika
Vodič je tvořen hliníkovým jádrem s měděným obalem. Obvyklý poměr těchto materiálů je 90% hliníku, 10% mědi. Vodivost je u střídavého proudu u frekvencí nad 5 MHz stejná jako u mědi, v případě stejnosměrného proudu jen cca 62% než u mědi.
Využití
  • tam, kde je důležité snížit co nejvíce hmotnost (např. v automobilovém a leteckém průmyslu);
  • pro zemnící vodiče;
  • v případě některých televizních koaxiálních kabelů.
Výhody
  • nízké výrobní náklady (resp. nižší než v případě celoměděného vodiče). Udává se, že v rozmezí 30 – 55%;
  • nízká váha.
Nevýhody
  • neprochází testy měřících přístrojů (především díky vysokému útlumu);
  • menší elektrická vodivost (ve srovnání s celoměděným vodičem cca o 20 - 40%). Má vliv na útlum a především podporu PoE (Power over Ethernet);
  • menší pevnost v tahu než u CCS a celomeděných vodičů.

2. CCS (Copper Clad Steel)

Charakteristika
Vodivost 21 %, 30 %, 40 % podle stupnice IACS, poměr mědi 6 %, 14 %, nebo 20 % v průměru vodiče.
Využití
  • v případech, kde je nutné zajistit větší pevnost vodiče v tahu;
  • pro zemnící vodiče;
  • především u vodičů s velikostí od AWG 26 ( 0,48 mm) do AWG 20.
Výhody
  • vetší pevnost v tahu;
  • levnější než Cu vodiče.
Nevýhody
  • menší elektrická vodivost (ve srovnání s celoměděným vodičem cca o 30 %). Má vliv na útlum a především PoE (Power over Ethernet), pro který je tento typ vodiče nepoužitelný;
  • např. CCS kabel s AWG 20 má stejnou vodivost jako Cu vodič s AWG 30.

Oba tyto typy kabelů (tj. CCA a CCS) využívají tzv. „skin“ efektu, kdy střídavý proud má tendence se koncentrovat (přenášet) na vnějších okrajích vodiče a měď má samozřejmě lepší vodivé vlastnosti než hliník nebo ocel.
Kabely vyráběné úspornými metodami nevyhovují předepsaným normám pro strukturovanou kabeláž. Kabely s menším průměrem vodičů a zvýšeným poměrem jiných surovin vykazují podstatně horší výkonové parametry, a to především u útlumu, ACR, PSACR a return loss (zpětného odrazu). Jako důsledek těchto horších vlastností jedné nebo více komponent pak celá síť nesplňuje deklarované parametry. I při běžném provozu počítačové sítě pak nastávají značné potíže s korektním přenosem signálu.
Vodiče s menším průměrem jsou rovněž méně odolné proti namáhání. Při instalaci kabelů je jejich odolnost v tahu menší a při doporučeném maximálním namáhání 110 N ( 11 kg) hrozí jejich poškození. Při použití těchto kabelů ve vertikálně vedeném kabelovém svazku opět hrozí jejich poškození kvůli menší odolnosti v tahu ve srovnání se stejným svazkem z kabelů s vodiči o standardním průměru.
U kabelů s menším průměrem také není po zařezání do IDC svorkovnice patch panelů, zásuvek nebo keystonů zajištěn v těchto svorkovnicích dobrý elektrický kontakt a vodiče kvůli menšímu průřezu ze svorkovnice vypadávají.
Všechny výše uvedené problémy se promítají i do běžného používání sítě uživateli. Dochází k problémům s korektním přenosem signálu, a tedy ke snížení výkonu sítě. Může také dojít k mechanickému poškození méně odolných kabelů a výpadku celého síťového segmentu. I u tak triviálních komponent kabelážního systému, jako jsou kabely, tedy platí stará rčení „důvěřuj, ale prověřuj“ a „levně koupené, dvakrát placené“.

O autorovi: Pavel Radkovský je Product Managerem značek Solarix a Signamax Passive ve společnosti INTELEK, www.intelek.cz.