Reálné výsledky z testování BreezeMAX Extreme 5000

4.2.2011
Přinášíme vám reálné výsledky z testu WiMAXu v bezlicenčním pásmu 5 GHz. Pojďme se na ně nyní společně podívat...
Na začátek je nutno poznamenat, že nový firmware verze 1.5 přinesl oproti verzi 1.2 nesporná vylepšení. Multipoint se ve verzi 1.5 výtečně potýkal se zarušením bezlicenčního pásma - pro český trh je to určitě obrovský benefit!

V nové verzi byla u diverzitních MIMO systémů (DIV) aktivována funkce MIMO B, díky které lze na základnové stanici přenést reálně více než 30 Mb/s přes kanál šířky 10 MHz, přičemž propustnost je u tohoto TDD systému koncipována v poměru downlink k uplinku 60:40. Řešení také umožňuje skloubení obou matic MIMO A&B - systém na základě SNR od každého asociovaného klienta automaticky vybírá, zda bude použita matice MIMO A (zvětšení pokrytí signálem a zvýšení robustnosti spoje) nebo matice B (zvýšení přenosové kapacity).


Pomocí softwarové licence lze navíc u "jednosektorových" modelů (SISO nebo MIMO) aktivovat druhý kanál šířky 10 MHz (licence 10+10 MHz) pro druhou nosnou - tím se prakticky zdvojnásobí přenosová kapacita celé základnové stanice. Sektor se tak rozdělí na dva "subsektory", každý o kanálu 10 MHz. Provozovatel sítě může tedy rozdělit zátěž od klientů mezi tyto jednotlivé "subsektory". Klientská stanice však pracuje s kanálem 10 MHz (tedy služba max. 30 Mb/s na jednoho klienta). V dalším releasech firmwaru bude load balancing mezi subsektory automatizován.

Další typ základnové stanice, tzv. Dual SISO, je schopný prostřednictvím jedné BST obsloužit dva samostatné sektory, každý o šířce kanálu 10 MHz. Výhodou je použití jednoho "železa", jednoho napájení a jediné konektivity pro dva sektory.


Od nového firmwaru mohou TELCO operátoři, ISP a sytémoví integrátoři zakoupením limitovaných BTS minimalizovat počáteční náklady a využít modelu "výstavba-sítě-dle-potřeby" a "postupný-růst-dle-financí". Pořizovací cena limitované základnové stanice je výrazně nižší a je omezená na maximálně 20 připojených klientů. V budoucnu je samozřejmě možný softwarový upgrade.

A nyní už k samotným výsledkům z testování. Test probíhal ve středně zarušeném prostředí, přičemž klienti byli od základnové stanice vzdáleny 5-8 km.

Testovací sestava
1x XTRM-BS-1DIV-5.4-90DS
- "jednosektorová" BTS
- diverzita druhého stupně (MIMO)
- integrovaná sektorová anténa 90° dvojí polarizace (dual-slant)

3x XTRM-SU-OD-1D-4.9-UL-A
- diverzita druhého stupně (MIMO)
- integrovaná anténa dvojí polarizace (dual-slant) 16 dBi


Vytížení BST - přenosový kanál 1x 10 MHz, matice MIMO B
minimální: 14,11 Mb/s (DL: 9,74 | UL: 4,37)
maximální: 41,41 Mb/s (DL: 30,93 | UL: 10,48)
průměrné: 28,86 Mb/s (DL: 21,19 | UL: 7,67)

Vytížení jednotlivých klientů (CPE1, CPE2 a CPE3)


Plánované releasy firmwaru
Fimware v1.7 (Q1 2011)
- automatizován load balancing u "jednosektorových" BTS
- optimalizace video profilu pro přenos MPEG4
- přidána možnost měnit poměr downloadu a uploadu
a) 35:65 - aplikace orientované na uplink
b) 75:25 - aplikace orientované na downlink
c) 60:40 - výchozí hodnota (podporováno nyní)

Firmware v2.0 (Q3 2011)
- mobilita!!!

Závěr
A nyní následuje krátké shrnutí. Základnová stanice je k dispozici pouze ve full-outdoor provedení, napájená je buď pomocí 48 V DC zdroje nebo přes PoE. Všechny verze základnových stanic je možné získat s interní anténou nebo s konektory na externí antény (verze dual-SISO pouze s ext. anténami). Maximální reálná rychlost základnové stanice je 65 Mb/s za předpodkladu použítí matice MIMO B a dvojitého kanálu, tedy 10+10 MHz. Nejvyšší služba na jednoho klienta je 30 Mb/s (kanál 10 MHz). Spoj je odolný vůči zarušení okolního pásma. Využívá adaptivní modulaci OFDMA a pokročilé WiMAX 16e QoS. Mobilita se plánuje na třetí čtvrtletí tohoto roku - formou upgradu firmwaru.

Od února 2010 došlo u řady BreezeMAX Extreme 5000 ke snížení cen. U větších projektů je navíc možné získat speciální cenové podmínky.