Vyspělý management WiMAX zařízení a význam OTA

16.10.2008, Pavlína Králová
WiMAX podle IEEE 802.16e, moderní technologie umožňující jak alternativní pevný přístup k Internetu tak mobilní komunikaci, musí v současné bohaté konkurenci pevných širokopásmových přípojek a mobilních technologií 3G maximálně dbát na minimalizaci nákladů nejen v oblasti infrastruktury, ale samotného poskytování zákaznických služeb.
Ke snižování provozních i částečně pořizovacích nákladů patří co nejvíce automatizované zvládnutí připojování a podpory nových zákazníků, poskytování služeb, včetně správy velkého množství koncových zařízení (jdoucí do miliónů), která nemusí být k síti připojena trvale, ale třeba na krátkou dobu. V tom je úkol provozovatelů WiMAX sítí ztížen, protože je třeba efektivně zajistit management pevných i mobilních zařízení pracujících v síti dočasně. Díky bezdrátovému charakteru WiMAX se poskytovatelé zaměřují na možnosti realizace managementu a souvisejících úkolů formou OTA (Over The Air).

OMA-DM: vzdálený management mobilních zařízení
Provozovatelé WiMAX využívají metody managementu mobilních zařízení, které jsou již široce ověřeny. Specifikace pro management vytvořila pracovní skupina Open Mobile Alliance Device Management
(OMA-DM). Nabízejí dostatečnou variabilitu možností, které mohou využít jak poskytovatelé služeb WiMAX, tak výrobci čipů i koncových zařízení.

Open Mobile Alliance (OMA) je průmyslové sdružení významných hráčů na trhu mobilních služeb. S postupujícím procesem konvergence pevných a mobilních služeb se OMA angažuje i v oblasti FMC (Fixed Mobile Convergence) a duálních zařízení. Cílem pracovní skupiny DM zabývající se managementem koncových zařízení je specifikovat protokoly a mechanizmy umožňující management, včetně základní konfigurace přístupu ke službám a management softwaru na mobilních zařízeních. Výše úspor na péči o zákazníky díky systémům pro management mobilních zařízení (MDM, Mobile Device Management) by mohla do pěti let přesáhnout 20 miliard dolarů (podle společnosti Innopath).

Podle průzkumu analytiků Ovum zhruba polovina všech mobilních zařízení, která se dostala na trh v druhém kvartále roku 2008, již podporuje OMA-DM. Provozovatelům se tak dostává do ruky možnost vzdálené správy bezdrátových zařízení, včetně aktualizací firmware, managementu konfigurací, diagnostiky, poskytování služeb podle přání zákazníka i synchronizace dat.

WiMAX Forum vyvinulo řízený objekt WiMAX (MO, Managed Object) pro začlenění do klientů vybavených OMA-DM. WiMAX MO podporuje:
  • Různé mechanizmy natahování operačního systému (bootstrap) s využitím transportního internetového protokolu UDP (User Datagram Protocol) bez spojení, takže se uživatelé mohou do sítě přihlašovat prostřednictvím webového prohlížeče.
  • Strom identifikátorů objektů managementu specifický právě pro WiMAX;
  • Možnost pracovat s více poskytovateli služeb;
  • Zvýšené zabezpečení (např. použití HTTPS, HyperText Transfer Protocol-Secure);

OTA: podpora a aktualizace vzduchem
V sítích WiMAX se rovněž využije další specifikace OMA-DM: FUMO (Firmware Update Management Object) umožňující vzdálenou aktualizaci firmware FOTA (Firmware update Over The Air), nebo obecněji OTA (Over The Air). Podle Ovum na 700 miliónů mobilních telefonů v druhém čtvrtletí letošního roku se dostalo na trh s podporou FOTA, celkově má jejich podíl na celkovém trhu nových mobilních zařízení dosáhnout téměř dvou třetin.

Aktualizace firmware se používá pro vylepšení softwarové podpory na zařízeních a nasazení nových prvků. Díky tomu mohou provozovatelé snížit náklady na zákaznickou podporu a zákazníci nemusí chodit se svými zařízeními do prodejen či servisů. Zejména v případě zahajování provozu WiMAX sítí je funkce FOTA kritická, aby bylo možné provádět aktualizace v souvislosti s rozvojem technologie i uživatelských požadavků.

FOTA umožňuje aktualizaci webových prohlížečů, her či služeb založených na lokalizaci uživatele. Díky FOTA je rovněž možné nechat zákazníky, ať si službu či aplikaci vyzkouší před rozhodnutím si ji koupit. Firmware může být zpřístupněn na zkušební dobu: pokud se zákazník rozhodne příslušnou aplikaci si pořídit, instaluje se firmware natrvalo vzdáleně, v opačném případě se firmware ze zařízení odinstaluje.

Na podporu poskytování služeb zákazníkům se využívá OMA CP (Client Provisioning), které umožňuje prostřednictvím OTA uživatelům aktivovat si služby (včetně VoIP, Voice over Internet Protocol, nebo VoD, Video on Demand, s nimiž souvisí nastavení požadavků na úroveň kvality služby QoS, Quality of Service, poskytované sítí) v reálném čase nezávisle na provozovateli a nutnosti využít zákaznického centra. Zákazníci jsou tak spokojenější, protože mohou řadu úkonů provádět samostatně a ještě dynamicky, takže i celá spolupráce s poskytovatelem je pružnější a příjemnější. Poskytovatel přitom navíc uspoří na provozních nákladech.
© ing. Rita Pužmanová, CSc., MBA, rita@ieee.org