Vývoj bezdrátového trhu: WiMAX, LTE a další technologie

Trh s WiMAX nezahrnuje pouze samostatná nasazení technologie v metropolitních, případně národních sítích, ale také kombinace s jinými technologiemi, pevnými (optická přístupová síť, ethernetová síť, kabelová síť) a bezdrátovými (např. TD-CDMA).
WiMAX také není omezen zdaleka jen na přímou „obsluhu“ koncových uživatelů, ale slouží také jako páteřní bezdrátové propojení (backhaul) pro mnohé přístupové sítě i makrosítě, protože je snadný na instalaci, spolehlivý a relativně levný. Nárůst uživatelů širokopásmových bezdrátových uživatelů byl trojnásobný mezi lety 2004 (130 miliónů) a 2007 (350 miliónů).
WiMAX má stále velkou šanci také mezi uživateli, kteří jsou stále odkázáni na vytáčené spojení (200 miliónů), nebo mohou využívat přístup na Internet pouze občas (900 miliónů). Zejména pro ně je přechod na širokopásmové služby, zpřístupněné snadno zřiditelnou a dostupnou bezdrátovou technologií ideálním řešením.
Společnost Maravedis před nedávnem vydala svůj výhled na rozvoj trhu se širokopásmovými bezdrátovými technologiemi (BWA, Broadband Wireless Access) do roku 2014, především s ohledem na mobilní WiMAX a LTE (Long Term Evolution). Předpoklady růstu trhu se analytikům v minulosti vyplnily: pevný bezdrátový přístup (s omezenou mobilitou) vzrostl z 562 miliónů v roce 2005 na 1,2 miliardy v roce 2007.

Mezi hlavní výsledky průzkumu trhu patří následující:
  • V roce 2007 byl objem trhu s širokopásmovými bezdrátovými službami (včetně WiMAX) 1,2 miliardy dolarů, z toho 547 miliónů připadlo na zařízení základnových stanic a zbytek na zařízení u zákazníka (CPE); z tohoto objemu připadá na zařízení pro pevný WiMAX (podle 802.16-2004) 172 miliónů (14% trhu); ceny základních čipů pro WiMAX klesly téměř o polovinu (až na 10 dolarů za kus).
  • Na trhu s širokopásmovým bezdrátovým přístupem vedou dvě společnosti: Motorola (23%) a Alvarion (18%).
  • Největší světový podíl na trhu měla Evropa a Asie, každý z kontinentů po 22%.
  • Mezi provozovateli převládá zájem o technologie BWA/WiMAX u nových provozovatelů a WISP (Wireless Internet Service Provider); 65% poskytovatelů čekalo na produkty certifikované podle 802.16e-2005, které jim umožní komplexní řešení pevného i mobilního přístupu.
  • Koncem roku 2007 bylo na světě 1,65 miliónů uživatelů BWA/WiMAX, z čehož téměř dvě pětiny využívaly WiMAX; 64% v domácnostech a 36% ve firmách; obrat ze služeb WiMAX dosáhl 668 miliónů dolarů; ARPU dosáhlo hodnoty 45 dolarů (uživatelé v domácnosti) až 144 dolarů (podnikatelský sektor).
  • Na trhu je dnes přes stovku zařízení pro mobilní WiMAX, přestože certifikace ve WiMAX Foru začala později a trvala déle, než se předpokládalo. WiMAX nebude rozhodně konkurenčně ohrožovat stávající služby 3G, navíc mu mezitím roste konkurence v podobě LTE, jehož vývoj v rámci 3GPP/3GPP2 (Release 8) se v poslední době velmi uspíšil. LTE je pokládáno za další vývojový stupeň univerzální pozemní rádiové sítě (UTRAN, Universal Terrestrial Radio Network).
  • WiMAX je přijat mezi oficiální protokoly 3G, čímž se mu otevírá mj. větší prostor v rámci kmitočtového spektra: kmitočty pod 1 GHz jsou přidělené ITU budoucím službám IMT, o 700 MHz mají zájem jak provozovatelé LTE tak WiMAX.
  • WiMAX versus LTE na cestě k 4G

První prototypy podle připravované rychlé verze WiMAXm IEEE 802.16m by se měly objevit v roce 2010 a certifikované systémy by se na trh měly dostat v první polovině roku 2011. LTE by se mělo dostat na trh v příštím roce, ale jeho masové nasazení bude ještě několik let trvat. WiMAX podobně jako LTE jako součást 4G musí zajistit hladké předávání uživatelů, potřebnou úroveň QoS (Quality of Service), bezpečnost a spolupráci s jinými technologiemi v oblastech jako autentizace uživatelů a účtování. WiMAX může mít navrch oproti LTE díky nastupujícímu trendu femtobuněk (domácích základnových stanic), které umožňují uživatelům větší míru managementu jejich mobilních služeb, vyšší kapacitu a nabídku služeb (díky návaznosti na rychlé pevné přípojky) a vyšší kvalitu příjmu mobilního signálu uvnitř budov.

Čipové sady pro WiMAX by se měly ještě do konce roku integrovat do laptopů, v příštím roce pak do přenosných zařízení a teprve v roce 2010 do spotřební elektroniky. Do konce roku 2012 by na světě mělo být 55 miliónů uživatelů
(pesimistická prognóza hovoří pouze o 25 miliónech), a to s největším podílem mobilního WiMAXu (následně se začne na trhu prosazovat připravovaná verze 802.16m). Trh s aktivními zařízeními s WiMAX dosáhne 4 miliard dolarů do roku 2012 (celkem 11 miliard včetně neaktivních zařízení s podporou WiMAX).

Zdroj
„WiMAX, LTE and Broadband Wireless Worldwide Market Trends
2008-2014“ (5. vydání), Maravedis, 2008

-rp-