ICT a Servisní služby

Společnost INTELEK poskytuje své servisní služby pro širokou škálu IT nebo Telco partnerů. INTELEK pokrývá celou řadu potřeb našich zákazníků a vždy se snaží zajistit komplexní naplnění potřeb našich klientů. Máme silné zázemí odborníků a specialistů včetně dlouholetých zkušeností v oblasti ICT a Telco sítí. Naše služby zahrnují úzkou spolupráci s našimi klienty, kdy zjišťujeme jejich potřeby a následně hledáme vhodná řešení k jejich maximální spokojenosti. Se zákazníkem spolupracujeme v celém procesu od výběru, přes instalaci, včetně následného provozu a správy ICT sítí. Základní členění nabízených služeb je možné rozdělit do následujících kategorií:

konzultace
analýza
plánování


instalace
konfigurace

integrace

školení
poradenství

audity

správa
dohled
SLA

Výše zmíněné portfolio služeb aplikujeme do nejrozličnějších oborů ICT a bezpečnostních řešení. Jsme specialisté na vlastní pasivní i aktivní infrastrukturu sítí, kde zajišťujeme kompletní služby pro metalické, optické i bezdrátové sítě. Máme zkušenosti s nejrůznějšími službami v IP sítích a postaráme se o veškeré potřeby spojené s přenosem Dat, Hlasu nebo i Videa. Víme, že 100% kontrola a přehled nad každou sítí je nutností. K tomu dospějeme nejen kvalitní pasivní a aktivní infrastrukturou, ale i kompletním managementem a to opět nad pasivní i aktivní částí každé sítě. INTELEK je specialistou na poli managementu nejen z pohledu vlastní infrastruktury, ale i z pohledu dokumentace a další administrativy s tím spojené.

Každá síťová infrastruktura slouží k propojení koncových klientů se sdílenými síťovými prostředky v datových centrech, kde se nachází nejrůznější serverové aplikace, datová úložiště, bezpečnostní prvky a jiná řešení nutná pro chod každé sítě. INTELEK nabízí své služby a plně pokrývá i oblast datových center. Naše služby v tomto segmentu pokrývají nejen kompletní hardwarová řešení, ale i jejich softwarové vybavení včetně nejmodernějších metod virtualizace a zabezpečení. I zde umíme být partnerem od návrhu, přes výstavbu a instalaci, až po následnou správu a dohled včetně koncových klientských stanic.

Mezi další významné segmenty ICT patří různá specializovaná řešení v oblasti zabezpečení, řízení přístupu a práv uživatelů nebo například kamerových systémů. Završení portfolia služeb společnosti INTELEK zajišťuje oblast komunikace s vnějším prostředím a to například přes webové portály nebo specializované helpdeskové systémy. INTELEK poskytuje své služby i v těchto odvětvích a mimo jiné se zaměřuje na jejich integraci do vyšších ICT celků včetně vybavení dohledových center a zaškolení případné obsluhy.

Výčet základních služeb společnosti INTELEK v oblasti ICT a Telco sítí zahrnuje tyto oblasti:

 • servis kabelážních sítí
 • servis bezdrátových sítí
 • monitorování a management fyzické vrstvy (offline i online režimy)
 • správa drátových i bezdrátových síťových aktivních prvků
 • správa serverů včetně základního (operační systémy W2003, W2008, W2008 R2, Linux, CentOS, MS SQL, apod.) i aplikačního SW vybavení
 • správa serverových služeb (DNS, DHCP, AD, NTP, apod.)
 • správa koncových stanic včetně základního (operační systémy Windows XP/Vista/7) i aplikačního SW vybavení
 • správa tiskáren
 • správa VoIP pobočkových ústředen včetně telefonů
 • správa elektronických poštovních služeb
 • správa webových aplikací
 • zálohování dat a jejich management
 • tvorba bezpečnostních řešení (pokročilé nastavení firewallů, routerů, uživatelských politik, apod.)
 • správa helpdesk a servisdesk systémů
 • správa dohledových systémů
 • a mnoho dalších...

Proč využít služeb našeho ICT a Servisního oddělení?

Pohodlí outsourcingu
- nemusíte najímat a zaučovat pracovníky, nemusíte kupovat drahé přístroje a nářadí...


Flexibilita
- přijedeme kamkoliv v ČR, poradíme a vyřešíme i vzdáleně...


Rychlost
- s námi je možná okamžitá domluva servisního výjezdu...


Kompletní realizace projektů
- poradíme si s projektem od začátku až do konce...


V případě, že chcete konzultovat poptávku služby, prosím kontaktujte naše obchodní oddělení.