Uvolnění bezpečnostních opatření ve společnosti INTELEK

S účinností od 18.5.2020 ruší společnost většinu preventivně-bezpečnostních opatření, která byla přijata ve snaze zabránit šíření viru covid-19 mezi zaměstnanci a našimi zákazníky a obchodními partnery.
Co konkrétně to znamená?

1) Od 18.5. jsou opět povoleny obchodní a pracovní schůzky v sídle společnosti, stejně jako jiné návštěvy.

2) Je obnovena možnost osobního odběru zboží, vyřizování reklamací i konzultací se servisním střediskem přímo v budově.

3) Je obnovena činnost recepce a pracovní doba obchodního oddělení je opět stanovena do 18. hodin.

I přes rozvolnění těchto opatření je nadále nutné dbát na zvýšenou hygienu a ohleduplnost vůči ostatním. Prosíme všechny návštěvníky, aby nosili roušku po celou dobu pobytu u nás, stejně tak aby využili dezinfekce rukou umístněné u všech vstupů do budov. Dále prosíme, aby se návštěvníci pokud možno neshlukovali v okolí budovy a aby zkrátili dobu pobytu pouze na nezbytně nutný čas. Pevně věříme, že tato opatření budou platná pouze po krátké překlenovací období, a že se (nejen pracovní) životy nás všech brzy vrátí k normálu.